Det nye Ordensudvalg er trukket i arbejdstøjet

På sit første møde, har det ny udpegede Ordensudvalg under DFU prioriteret en række nye opgaver de gerne vil drøfte med bestyrelsen og dommerklubberne I december sidste år udpegede DFUs bestyrelse en ny formand for Ordensudvalget. Bjarne Nigaard fra Københavns...

Julehilsen fra DFU

Kære fodbolddommer Julen nærmer sig med hastige skridt. Fodbolden ruller beskedent i diverse vinterturneringer, men de fleste dommere er gået på en særdeles velfortjent vinterpause, hvor hygge i familiens skød afløser hverdagens stress og jag. Husk at nyde pausen og...

Tak for indsatsen

I forbindelse med det ordinære delegeretmøde den 12. november havde 2 af DFUs medlemmer, der begge varetog tillidsposter for DFU, meddelt, at de ikke ønskede at modtage genvalg til henholdsvis  posten som formand for ordensudvalget og posten som revisor    ...

Formandsmøde i DFU

Danske Fodbolddommere har afholdt formandsmøde Lørdag den 21. maj 2022 Fredericia Med følgende dagsorden: 1. Ny samarbejdsaftale med DBU – input fra dommerklubber 2. Vold mod dommeren 3. Bestyrelse og suppleanter Årshjul. Referat fra mødet kan læses her: Referat...