Tak for indsatsen

I forbindelse med det ordinære delegeretmøde den 12. november havde 2 af DFUs medlemmer, der begge varetog tillidsposter for DFU, meddelt, at de ikke ønskede at modtage genvalg til henholdsvis  posten som formand for ordensudvalget og posten som revisor    ...

Referat delegeretmøde 2022

Beslutningsreferat delegeretmøde      Lørdag den 12-11-2022 kl. 09.30     1. Valg af dirigent: Bjarne Nigaard valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kim Hansen fremlagde den mundlige beretning. Der efter en kortere debat blev taget til efterretning. 3. Indkomne...

Formandsmøde i DFU

Danske Fodbolddommere har afholdt formandsmøde Lørdag den 21. maj 2022 Fredericia Med følgende dagsorden: 1. Ny samarbejdsaftale med DBU – input fra dommerklubber 2. Vold mod dommeren 3. Bestyrelse og suppleanter Årshjul. Referat fra mødet kan læses her: Referat...

DFU mødes med DBUs formand Jesper Møller

DFU mødes med DBU’s direktør og formand Gennem en årrække har DFU ikke oplevet andet end bump på vejen mod et forbedret samarbejde med DBU til gavn for dansk fodbold. Det har senest ført til, at DFU, som beskrevet i Ekstra Bladet i marts 2022, har ønsket at møde DBU’s...

Kørselsgodtgørelse forhøjes

Skatterådet hæver satsen ekstraordinært  for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen. Dette sker grundet stigende priser på benzin og diesel. Så fra 1. maj 2022 stiger godtgørelsen fra kr 3,51 til kr. 3,70 for de første 20.000 km...