Referat fra delegeretmøde i DFU

DFU har afholdt sit årlige delegeretmøde lørdag den 9. november 2019 kl 13.00 på Fjelsted Skov Kro  Beslutningsreferat. 1. Valg af dirigent: Valgt Per Bo Christensen 3. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om “DFU på vej mod 2023” vedtaget 2. Formandens...

Afklaring om kreative målspark

    IFAB har nu udsendt et cirkulære omkring igangsætning af målspark og frispark til det forsvarende parti i eget straffesparksfelt.   DBUs lovgruppe har med baggrund i dette d.d. udsendt følgende: Der har fuldt forståeligt været en del forvirring omkring...

Få fodboldloven 2019/20 som lydfiler

I DFU  er vi glade for det store arbejde, Carsten Bachmann har ydet for at lave en lydbogs-udgave af fodboldloven. Alle skal have mulighed for at kunne sætte sig ordentlig ind i reglerne. Eventuelle læsevanskeligheder skal ikke være afgørende for om man som...