Her kan du  finde de vigtigste oplysninger, som er nyttige for dig som dommer

 

 

Dommernes sikkerhed  Hjælp og vejledning – kontaktmuligheder –

Bliver du under udøvelsen af din dommergerning udsat for trusler, chikane eller direkte vold skal du omgående indberette dette  til den lokale boldspilunion.

Du skal samtidig tage kontakt til din dommerklub, der vil være dig behjælpelig med rådgivning og støtte. 

Du kan som eksempel følge nedenstående procedure, hvis du har været udsat for vold i forbindelse med afvikling af en kamp.

Skulle du være uheldig at opleve en episode hvor du har afblæst kampen på grund af vold mod din person. Kan du herunder finde hjælp og vejledning til at løse situationen optimalt.

Det er vigtigt, at du bruger denne vejledning, fordi du på denne måde sikrer, at du får den bedst mulige hjælp og beskyttelse.

Kort fortalt skal du følge disse skridt.

  1.  Stands omgående kampen, hvis du bliver udsat for vold.
  2.  Få spillerens navn og/eller nummer. Forsøg ikke at kontakte spiller eller hold – uanset hvor rolige de må virke.
  3.  Få det andet hold til at notere telefonnumre til dig – de kan bruges som vidner.
  4.  Ring straks til en kontaktperson fra dommerklubben – gerne et bestyrelsesmedlem. Eller et medlem af det lokale dommerudvalg. Nye dommere kan bruge deres vejleder, hvis det føles mest naturligt.
  5.  Tag straks på skadestue/ eller egen læge og få dokumentation for påførte synlige skader.
  6.  Kontakt Politiet og anmeld sagen straks efter besøg på skadestuen.
  7.  Kontakt under ingen omstændigheder presse, tilskuere, spillere eller klub.
  8.  noter hvad du har været udsat for, og lav herefter en indberetning af episoden den sendes til din lokale boldspilunion og meget gerne en kopi til dommerklubben.

Får du i forbindelse med udøvelsen af din dommergerning ødelagt fx briller, skal du ligeledes kontakte din boldspillunion og dommerklub m.h.p.  anmeldelse til forsikring.