Info om stævner og cups

Honorar og vilkår for at dømme i stævner og cups.

 

Danske fodbolddommere har drøftet praksis og den gældende honoraraftale i forbindelse med dommere, der dømmer i stævner og cups.

På den baggrund har DBU udarbejdet et sæt landsdækkende retningslinjer. DFU står bag disse retningslinjer, der er en balanceret løsning mellem forskellig praksis og ønsker. Retningslinjerne skaber klarhed og forbedrer vilkårene på flere områder.

 

I den forbindelse udtaler Formand Tore Østergaard:

“Der har i mange år været forskellige honorar og vilkårsaftaler omkring nogle af landets største og mest prestigefyldte stævner og cups. DFU har ønsket helt klare og ens retningslinjer med afsæt i den gældende honoraraftale, og med de udmeldte retningslinjer har dommerne fået klare rammer og vilkår. Og helt afgørende er, at det er den gældende honoraraftale, der også er udgangspunktet for afregningen i disse stævner. Vi er glade og tilfredse med den forståelse, DBU har vist for at få dette bragt på plads.”

 

Det væsentligste i retningslinjerne er:

·      Du skal have samme honorar pr minut for at dømme ved et stævne som i alle andre turneringskampe under DBU

·      DBU kan fastlægge et maksimalt antal kilometre, du kan afregne pr. dag – og naturligvis kan du kun afregne for kørte kilometre. Der kan også fastlægges et total antal kilometre, da maks. kan afregne for den samlede kørsel under stævnet. Der skal udbetales en rimelig kørselsgodtgørelse ud fra en helhedsvurdering.

·      Du må ikke påsættes flere kampminutter end der kan honoreres indenfor den skattefrie grænse på kr. 500,- pr dag. Kun i force majuere (akut opstået situation) kan du påsættes yderligere minutter. Du skal ikke forvente at blive afregnet med mere end kr. 500, og har derfor også retten til at sige fra.

·      Hvis stævnearrangøren tilbyder overnatning og forplejning kan der modregnes et beløb i dit honorar hertil. Den præcise pris for overnatning og forplejning skal du kende inden du tilmelder dig. Arrangøren må ikke gøre det til en betingelse, at du benytter og betaler for overnatning og forplejning – og benytter du det ikke, skal du have fuld honorar.

·      Arrangøren kan ved tilmelding bede dig oplyse, om du ønsker overnatning og forplejning.

 

Du kan læse den fulde udgave af retningslinjerne her

 

DFU vil naturligvis holde sig orienteret om, hvordan denne ordning i praksis anvendes, idet det skal være muligt for alle dommere at dømme i stævner mod at modtage fuldt og normalt honorar.