Vælg en side

Dansk Fodbolddommer Union er en landsdækkende organisation stiftet i 1944. Hos DFU repræsenterer, samler og varetager vi de danske fodbolddommerklubber og deres medlemmers interesser i Dansk fodbold. Vi repræsenterer både elite såvel som breddedommere, ældre såvel som helt nye dommere og udviklerne. Vi tilbyder vores medlemmer at være del i et stærkt fagligt fællesskab, hvor man som dommer får de ekstra input, den faglige coaching og opbakning i sin personlige udvikling som dommer. Du kan finde alle landets 23 dommerklubber her på hjemmesiden. DFUs organer er delegeretmødet og bestyrelsen. Delegeretmøde (det være sig ordinært delegeretmøde som ekstraordinært delegeretmøde) er DFUs højeste myndighed i alle DFUs anliggender. Det er udelukkende delegeretmøde, der kan vedtage ændringer i nærværende vedtægter. Bestyrelsen forestår DFUs ledelse under ansvar for delegeretmøde. Du kan læse mere om organisationen i vedtægterne.