Af Jens Rohde

Formand DFU

Kære dommerklubformand, kære dommer

Vi nærmer og et nyt år, og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for din indsats for dommergerningen i det forgangne år. Vi håber, at du også i 2024 vil finde masser af faglig udfordring og fornøjelse ved de mange aspekter i dommerarbejdet. Bestyrelsen har anlagt et højt aktivitetsniveau siden vores delegeretmøde.

Dels har der været afholdt en række møder med såvel samarbejdspartnere i fodboldens verden, og jeg har som formand haft meget positive møder med potentielle dommersponsorer på en række forskellige plan. Ligeledes har der været drøftelser med såvel folketingspolitikere som regeringsrepræsentanter om, hvordan vi som samfund løser den generelle dommerudfordring, nemlig at vi er for få. Ikke bare i fodbolden men generelt. Disse dialoger fortsætter, og der er flere spor, vi arbejder i. Foreløbig får du blot en overordnet orientering, da det vil føre for vidt at folde ud her.

Læs hele teksten her

Læs som PDF

Klik herunder