Code of conduct

Kære medlemmer

Hver eneste dag arbejder vi alle hårdt for at sikre, at Danske Fodbolddommere bevarer succesen, og vi spiller alle en vigtig rolle i at forme og bevare Danske Fodbolddommeres image og omdømme.

Det er ikke kun vigtigt, hvad vi gør, men også hvordan vi håndterer de udfordringer, som er med til at give os succes.

At skabe, være og udvikle Danske Fodbolddommere kræver, at vi yder vores bedste i alt, hvad vi foretager os. Ikke alene skal vi skabe fremragende relationer til alle der interesserer sig for fodbold, vi skal stræbe efter at vedligeholde disse, og sørge for, at Danske fodbolddommere er på landkortet.

Danske Fodbolddommeres Code of Conduct skal hjælpe os alle til at være bevidste om konstant at beskytte vores integritet og omdømme.

Dette Code of Conduct vil understøtte, at alle får en bedre forståelse for, hvad vi kan og skal gøre for at opnå vores mål for adfærd og fremtoning. Derfor beder jeg jer om, at læse det omhyggeligt igennem.

Code_of_Conduct_Danske_Fodbolddommere

Tore Østergaard
Formand, Danske Fodbolddommere