Takster for omkostningsgodtgørelser i 2023 for kampe under DBUs lokalunioner

I flg. DBU Bredde stiger omkostningsgodtgørelsen for dommere, udviklere og vejledere efter udviklingen i Dansk Statistiks indeks for timefortjenesten for virksomheder og organisationer med 2,6 procent. Alle øvrige kampe, end 90-minutters kampe, reguleres efter den nye sats på 2,6 procent.

Som udgangspunkt medfører minutsatsen, at omkostningsgodtgørelsen for en 90-minutters kamp afviklet i DBU/DBU Bredde vil stige fra 2,81 kr. til 2,89 kr. En sådan stigning medfører, som udgangspunkt, at godtgørelsen for en 90-minutters 11:11 kamp vil stige til 260,31 kroner, hvis indeksreguleringen følges. Dermed vil stigningen overstige Skatterådets skattefri omkostningsgodtgørelse på 250 kroner per kamp (og 500 kroner per dag), og dommeren vil blive beskattet, hvis der dømmes to kampe på samme dag.

Derfor fastsættes reguleringen – i henhold til aftalen mellem DFU og DBU (21-punktserklæringen fra 2013 og udmøntningsnotatet fra 2014) – specifikt for 11:11 kampe af 90-minutters varighed til 250 kr. Det er samme beløb som i 2022, hvilket vil være gældende indtil Skatterådets ramme for omkostningsgodtgørelse til idrætsdommere eventuelt reguleres.

DBU Bredde opkræver (via lokalunionerne) omkostningsgodtgørelsen fra klubberne på vegne af dommeren, så hele beløbet går videre til dommeren. For at undgå skattepligt af hele beløbet, er det derfor meget væsentligt, at taksten per kamp overholdes.

Herre DS – omkostningsgodtgørelse 250,-
Herre DS – Udetillæg 80,-
Herrerækker under DBUs lokalunioner
– 90 minutters kampe
250,-
Oldboys, master og veteraner – 11 mandskampe 226,-
Oldgirls, master og veteraner – 7-, 8- og 9-mandskampe
(dog skal kampene minimum vare 2 x 30 minutter)
226,-
SENIOR – KVINDER
Kvinderækker under DBUs Lokalunioner
– 90 minutters kampe
250-
Oldgirls, master og veteraner – 11-mandskampe 226,-
Oldgirls, master og veteraner – 7-, 8- og 9-mandskampe
(dog skal kampene minimum vare 2 x 30 minutter)
226,-
UNGDOM – DRENGE
U17 – U19 DBU – omkostningsgodtgørelse 250-
U19 DBU – udetillæg 80,-
U15 DBU 225,-
U19 – Lokalunion 250,-
UNGDOM – PIGER
U18 DBU – omkostningsgodtgørelse
250,-
Alle ungdomsrækker under DBUs lokalunioner (samme som
herreungdom)
KAMPE I MINUTTAL
80 minutter 231,-
70 minutter 203,-
60 minutter 174,-
50 minutter 145-
45 minutter 131,-
40 minutter 116,-
30 minutter 86,-
20 minutter 58,-
Futsal og indefodbold minuttakst 2,89
Ved kørsel i egen bil er taksten for 2023- 3,73 kr / km t/r

Takster for kampe under DGI, Firmaidrætten og private kampe i øvrigt følger ovenstående takster, men der ud over skal der betales en kampafgift til dommerklubben. Hvis ikke anden aftale foreligger mellem dommerklub og Arrangør udgør kampafgiften kr 0.75/min.