Vælg en side

Takster for omkostningsgodtgørelser i 2018 for kampe under DBUs lokalunioner

Du kan få en oversigt over alle takster via dette link

 

Indefodbold og Futsal afregnes i 2018 med 2,58 kr / minut
Ved kørsel i egen bil er taksten for 2018 – 3,54 kr / km t/r

Takster for kampe under DGI, Firmaidrætten og private kampe i øvrigt følger ovenstående takster, men der ud over skal der betales en kampafgift til dommerklubben.

Bemærk: Det er muligt at opnå dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved kampe i UngdomsDM, der afvikles inden for normal arbejdstid. Endvidere er godtgørelsen i U17 tilpasset spilletiden på 2*45 så der afregnes efter samme takst som U19.

Se: https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/Landsdaekkende_turneringer/Turneringspropositioner/Propositioner-for-Ungdoms-DM#  se specielt § 23.2 og § 33.2