af | jan 1, 2024

Vejledning

DGI og DIF har i fællesskab udarbejdet en skattevejledning til idrætsforeninger.

Den finder du ved at klikke på nedenstående link.

 

SKAT

Hvornår skal jeg betale skat af de penge jeg tjener på at dømme fodbold?

 

  • De godtgørelser du modtager for alle breddekampe til og med Danmarksserien herrer og damer er skattefrie.
  • Men du må max modtage 500 kr pr dag. Modtager du mere, fx hvis du dømmer 2 seniorkampe og 1 ungdomskamp bliver hele det beløb, du tjener den dag skattepligtigt.
  • Tilsvarende må du højst få en betaling på 500 kr pr dag, hvis du dømmer futsal eller indefodbold. Dette betyder at du i 2024 højst kan dømme indefodbold i 167 minutter pr dag
  • De diæter, man kan få udbetalt ved fx DS kampe, eller såfremt man skal med færge, er skattefrie og tæller ikke med i de 500 kr.
  • Kører du i egen bil eller på motorcykel, har du krav på kørselsgodtgørelse efter statens høje takst (3,79 kr/km i 2024). Dette beløb indgår heller ikke i de 500 kr, du må modtage skattefrit.

 

—————–

Er du dommer / linjedommer i en kamp, hvor der udbetales honorar, er dette skattepligtigt, det gælder fx pokalkampe med divisionshold, reserveholdsturneringen, 2. og 3. division m.fl.

Dit honorar som elitedommer er skattepligtig personlig indkomst, hvoraf der skal betales indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag.

Honorarindtægten bliver indberettet som en B-indkomst fra Dansk Boldspil Union, og vil fremgå af din årsopgørelse. Du kan følge med i din honorarindkomst på de lønsedler du løbende får tilsendt fra DBU.

Honorarindtægten indberettes i rubrik 13 på din årsopgørelse.

Udbetalt kørselsgodtgørelse i forbindelse med dine honorarindtægter indberettes i rubrik 17 på din årsopgørelse.

Udgifter i forbindelse med dine honorarer kan fratrækkes på årsopgørelsen. Det er vanskeligt, at opliste fradragsberettigede udgifter, men det er udelukkende udgifter der er afholdt til at ”erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten”. Der kan f.eks. være tale om udgifter til kontingent til dommerklubben og udgifter til transport til samlinger og lignende.

Samtlige udgifter fratrækkes i rubrik 29 på årsopgørelsen, hvor du også skal indberette udbetalt kørselsgodtgørelse fra rubrik 17 medmindre du har fri bil stillet til rådighed fra din arbejdsgiver.

For internationale kampe gælder der andre regler, da der er tale om en udenlandsk arbejdsgiver. Kontakt evt. Skattestyrelsen hvis der er spørgsmål i den forbindelse.

—————-

En dommerklub kan yde godtgørelse for udgifter afholdt af personer i dommerklubben, der udfører frivilligt arbejde. fx til formand, kasserer, webmaster og lignende. Gældende for 2023 er det samlede beløb 6000,- fordelt som det fremgår herunder

  • telefonsamtaler og internetforbrug: 2450,-
  • administrative omkostninger: 1500.-
  • køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2050,-

Skattefrie godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefri godtgørelser fra samme klub.

Der kan ligeledes udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takst (3,52 kr/km i 2021) til personer, der udfører frivilligt arbejde i dommerklubben. Det er vigtigt, at det af afregningen til klubbens kasserer fremgår, hvor der er kørt fra og til samt anledning til kørslen.