af | jan 25, 2018

Vejledning

DGI og DIF har i fællesskab udarbejdet en skattevejledning til idrætsforeninger.

Den finder du ved at klikke på nedenstående link.

 

SKAT

Hvornår skal jeg betale skat af de penge jeg tjener på at dømme fodbold?

 

  • De godtgørelser du modtager for alle breddekampe til og med Danmarksserien herrer og damer er skattefrie.
  • Men du må max modtage 500 kr pr dag. Modtager du mere, fx hvis du dømmer 2 seniorkampe og 1 ungdomskamp bliver hele det beløb, du tjener den dag skattepligtigt.
  • Tilsvarende må du højst få betaling for 194 minutter pr dag, hvis du dømmer futsal eller indefodbold.
  • De diæter, man kan få udbetalt ved fx DS kampe, eller såfremt man skal med færge, er skattefrie og tæller ikke med i de 500 kr.
  • Kører du i egen bil eller på motorcykel, har du krav på kørselsgodtgørelse efter statens høje takst (3,54 kr/ km i 2018). Dette beløb indgår heller ikke i de 500 kr, du må modtage skattefrit.

 

—————–

Er du dommer / linjedommer i en kamp, hvor der udbetales honorar, er dette skattepligtigt, det gælder fx pokalkampe med divisionshold, reserveholdsturneringen, og 2 division m.fl.

Nærmere orientering vil følge.

—————-

En dommerklub kan yde godtgørelse for udgifter afholdt af personer i dommerklubben, der udfører frivilligt arbejde. fx ti formand, kasserer, Webmaster og lign. ud fra nedenstående beløb.

  • telefonsamtaler og internetforbrug: 2.350 kr.
  • administrative omkostninger: 1.400 kr.
  • køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 1.950 kr.

Skattefrie godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefri godtgørelser fra samme klub.

Der kan ligeledes udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takst til personer, der udfører frivilligt arbejde i dommerklubben. Det er vigtigt, at det af afregningen til klubbens kasserer fremgår, hvor der er kørt fra og til samt anledning til kørslen.

Hvis du vil vide mere så klik på det grønne link til venstre om skattemæssige forhold …..