Vælg en side

Dommernes sikkerhed

Hjælp og vejledning – kontaktmuligheder

Bliver du under udøvelsen af din dommergerning udsat for trusler, chikane eller direkte vold skal du omgående indberette dette  til den lokale boldspilunion, du skal samtidig tage kontakt til din dommerklub, der vil være dig behjælpelig med rådgivning og støtte.

Forsikring og erstatning (briller, tøj, etc) 

Får du i forbindelse med udøvelsen af din dommergerning ødelagt fx briller, skal du kontakte din boldspilunion og din dommerklub.