Formandsmøde i DFU

Danske Fodbolddommere har afholdt formandsmøde Lørdag den 21. maj 2022 Fredericia Med følgende dagsorden: 1. Ny samarbejdsaftale med DBU – input fra dommerklubber 2. Vold mod dommeren 3. Bestyrelse og suppleanter Årshjul. Referat fra mødet kan læses her: Referat...

DFU mødes med DBUs formand Jesper Møller

DFU mødes med DBU’s direktør og formand Gennem en årrække har DFU ikke oplevet andet end bump på vejen mod et forbedret samarbejde med DBU til gavn for dansk fodbold. Det har senest ført til, at DFU, som beskrevet i Ekstra Bladet i marts 2022, har ønsket at møde DBU’s...

Kørselsgodtgørelse forhøjes

Skatterådet hæver satsen ekstraordinært  for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen. Dette sker grundet stigende priser på benzin og diesel. Så fra 1. maj 2022 stiger godtgørelsen fra kr 3,51 til kr. 3,70 for de første 20.000 km...

Udskiftning i bestyrelsen

Kim Komdrup har fået travlt i sit arbejdsliv, og han må desværre trække sig fra bestyrelsesarbejdet i DFU. Den øvrige bestyrelse har været glade for den indsats, som Kim Komdrup har ydet. Kim Komdrup var primus motor bag bl.a. tøjaftalen med Diadora således, at alle...

Nyhedsbrev marts 2022

Kære fodbolddommer Som du måske har set hen over weekenden, har DFU udtalt sig til Ekstra Bladet omkring vores syn på dommersituationen. Hvis ikke kan du læse de to artikler ved at klikke på de 2 links....

Nye takster i 2022

De første reguleringer for 2022 er nu på vej Således er Kørselsgodtgørelsen hævet til kr. 3,51 pr. kørt km. Alle dommergodtgørelser vil ligeledes blive reguleret i forhold til lønindekset. De nye takster vil blive vist her når de er offentliggjort – det...