Nye takster i 2021

DBUs breddedommergruppe har endnu ikke udmeldt for 2021    Der er sket en regulering på ? % af omkostningsgodtgørelserne. Disse takster er også gældende for kampe arrangeret af DGI og Firmaisrætten – ved disse kampe skal der tillægges kampafgift.   Det betyder...

Referat fra delegeretmøde i DFU

DFU har i dag fået afviklet 2. halvleg af deres delegeretmøde, således at man er nået alle dagsordenpunkter igennem, trods udfordringer omkring lokaliteter idet Fjeldsted Skovkro som flg. af Coronarestriktioner i Middelfart Kommnue med kort varsel måtte aflyse, men...

Ny lovgruppe for 8-mands- og indefodbold

DBU breddes bestyrelse har nedsat en permanent arbejdsgruppe på 3 personer, der fremadrettet skal varetage nedenstående opgave. Opgave: At foretage en årlig revision af spillereglerne i indefodbold, 3-,5-,7- og 8-mands fodbold på baggrund af forslag fra lokalunionerne...

Referat fra delegeretmøde i DFU

DFU har afholdt sit årlige delegeretmøde lørdag den 9. november 2019 kl 13.00 på Fjelsted Skov Kro  Beslutningsreferat. 1. Valg af dirigent: Valgt Per Bo Christensen 3. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om “DFU på vej mod 2023” vedtaget 2. Formandens...