Navn Tiltrådt Bemærkning
C.M. Nielsen 1944  
Gunnar Hansen 1946  
Aksel Asmussen 1951 Konstitueres som flg. af at Gunnar Hansen stopper
Anton Hansen 1952  
Aksel Asmussen 1953  
Erik Wendelboe 1963  
Carsten Sørensen 1966  
Viktor Jensen 1968  
Helge Hagenbo 1972  
Poul E. Poulsen 1974  
Erik Møller 1976  
Paul A. Jensen 1989  
Poul Malling 1999  
Hans Erik Nielsen 2004 PM stopper som formand i marts, hvorefter HEN fungerer frem til del. mødet i november
Jan Hoffmann 2004  
Jørn West Larsen 2007 JH stopper som formand i april p.g.a. nyt arbejde. hvorefter JWL fungerer frem til del. mødet i nov.
Per Bo Christensen 2007  
Per Buttenschøn 2011  
Tore Østergaard 2015  
Kim Hansen 2020  
Jens Rohde 2023