Tore Østergaard

Formand DFU

Fastholdelse og kompetenceudvikling

En vigtig del af glæden ved at dømme fodbold er, at du som dommer har den faglige kompetence – og et mærkbart netværk. Også det sociale betyder meget for de fleste af os. Indtil 2013 fik dommerklubberne tilskud fra DBU til faglige aktiviteter i dommerklubberne, der skulle fastholde og dygtiggøre dommerne. Anvendelsen skulle dokumenteres – og pengene blev hvert år anvendt efter hensigten.

Efter 2013 er dette tilskud ophørt og afløst af en bestemmelse om, at DBU skal dække omkostningen ved disse aktiviteter – og at DBU skal uddelegere aktiviteterne til dommerklubberne i de tilfælde, hvor dommerklubberne logisk kan varetage opgaven. Men der er ikke længere noget krav om aktivitetsmængde.

I flere af DBU`s lokalunioner har man siden 2013 kun afviklet de dommeraktiviteter, man er forpligtet til via Udmøntningsnotatets minimumsbestemmelse – og dermed ikke uddelegeret eller afviklet aktiviteter inden for fastholdelse og kompetenceudvikling. Kort sagt har DBU reduceret pengene til dommerfastholdelse. Billedet er heldigvis forskelligt fra landsdel til landsdel.

Frem for at skabe kampe og konflikter omkring dette, har vi i DFU vurderet, at øget pres, kommunikation og dialog med klar argumentation om nytten af disse aktiviteter for DBU og fodboldklubberne er vejen frem. Det har taget tid – og også for lang tid efter vores opfattelse, men vi er på vej, og der er nu langt større forståelse i DBU`s lokalunioner for disse tiltag, aktiviteter – samt samarbejdet og finansieringen af dem.

Og det er meget mere langtidsholdbart end kampe og ”kriser”, der tabes eller vindes.

Men uden denne markante dialog og argumentation fra DFU i et godt samarbejde med dommerklubberne ville det i de fleste områder af Danmark have set anderledes ud. Og her fra 2020 er der igen mulighed for dommerklubberne til at modtage tilskud til dommerfaglige arrangementer. I DFUs strategi- og handlingsplan ”DFU mod 2023” er dette område fortsat helt centralt – og højt prioriteret.

En væsentlig pointe i forhold til disse aktiviteter i dommerklubberne er, at de ikke skal betales af dommerne – altså dig og dine kolleger. De skal først og fremmest finansieres af DBU mens DFU også bidrager i det, der ved den årlige pristalsregulering er sket en reducering af beløbet med 1 kr pr kamp og disse midler tilføres også den pulje som kan finansiere de faglige aktiviteter. Samtidig er der indgået aftale omkring påsætning af kampe så påsætning i almindelighed af private kampe fx private oldboysturneringer overgår til DBU, mens påsætning af kampe til Firmasporten og DGI fortsat varetages af dommerklubberne.

DFU har igen valgt dialogen som løsningsværktøj – det har krævet rigtig mange møder – og med meget langsom fremdrift, men vi har god grund til at tro på vi er kommet frem til en løsning, der tilfører dommerklubberne ressourcer – og dermed giver dig og din dommerklub aktiviteter, du ikke selv skal betale.

Her i 2020 er blandt andet fastholdelsen af nyere dommere vigtig i dialogen. Nu er prisen for at blive dommer reduceret – og uddannelsen ændret. DEr er flere aspiranter. men det hjælper jo ikke, hvis de ikke har lyst til at dømme om et halvt eller helt år, fordi nogle forhold i dommerdesignet ( hele den måde dommerne ledes på) ikke fungerer. Derfor er DFU og dommerklubberne også her klar med både ønsker og forslag, men også med konkrete bidrag og indsatser.