Tore Østergaard

Formand DFU

Den organisatoriske balance.

Den organisatoriske balance

 

Jeg vil i dette og en række kommende indlæg beskrive, hvilke fokusområder, mål og resultater DFU har – og hvordan jeres kontingent anvendes.

 

Grundlæggende er det helt afgørende at forstå betydningen af, at DBU er fodboldklubbernes organisation – og DFU er fodbolddommernes.

 

Vi kan ikke leve uden hinanden – og dermed er det logisk og rigtigt at arbejde med tættest muligt samarbejde mellem DFU og DBU. Men, der er tale om en helt grundlæggende balance, der skal sikres og bevares. Hvis DFU ikke fandtes, og dommerne dermed ikke havde et fælles ståsted og et fælles talerør – så ville DBU og andre fodboldorganisationer egenhændigt kunne fastlægge alle vilkår for dommerne.

 

Uanset hvordan DBU ville forvalte dette ”monopol”, er det usundt. Ingen bør egenrådigt kunne fastlægge vilkår for andre. Det skal ske i fællesskab og dialog. DBU er fodboldklubbernes organisation, hvor dommerne ikke har demokratiske rettigheder, ikke kan vælges til repræsentantskab eller bestyrelse – og ikke har taleret på disse.

Dommernes vilkår skal derfor sikres i en løbende dialog med DBU – en opgave, der er stor, vigtig, møde- og tidskrævende. Desværre opleves dette arbejde ikke altid synligt for vore medlemmer. Mange af de vilkår og forhold, vi som dommere har, oplever vi som naturlige og logiske – men ikke alle er bevidste om, at de faktisk kun er fremkommet efter diskussion og forhandlingsmæssigt pres.

I DFU oplevede vi tilbage i 2017, at en gruppe af fodboldklubber i DBU forsøgte at få pristalsreguleringen afskaffet i en række af DBUs kampe. Uden et stærkt DFU kunne dette bare være vedtaget. Det er det som bekendt ikke blevet. Ved et meget stort indefodboldstævne ville den arrangerende organisation heller ikke anerkende pristalsreguleringen, før DFU gik ind i sagen.

Dommerhonorar og kørsel er meget store omkostninger i DBU og DBU`s lokalunioner – og dermed for fodboldklubberne. DFU sikrer vores balancerede vilkår her – også i aftalen omkring honorar i stævner og cups, hvor vi gennem initiativer og dialog har fået stoppet den underbetaling, der er sket af dommere i en række tilfælde, ligesom dommere nu altid vil modtage kørselsgodtgørelse (i nogle cups efter særlige vilkår).

Men det handler ikke kun om penge. At være fodbolddommer er en slags livsstil, og de vilkår og muligheder, du gives og tilbydes skal være i balance med de forventninger, der er til dig. Alt det, der sker udenfor banen kalder vi dommerdesignet ( eks. udviklinger, uddannelse, kamppåsætning, afbudssystem, retningslinjer osv). Et godt og velfungerende dommerdesign er afgørende for din motivation – og ofte også mulighed for at dømme. gennem de seneste år har DFU haft fokus på – og fået forbedret forhold omkring uddannelse og opdateringer, lokalunioners retningslinjer, dommeres sikkerhed, dialog og åbenhed og meget andet. Her i 2020 øger dommerklubberne det faglige aktivitetsniveau uden dit kontingent stiger. Dette er muliggjort gennem forhandlinger med DBU.

Dit årlige kontingent til DFU er på 10 kr. om måneden. Pristalsreguleringen er typisk 3 – 4 kroner pr kamp, så dømmer du mere end 3 kampe pr måned, er dit kontingent allerede betalt her – og tænker man, at pristalsreguleringen helt ville stoppe, så ville dette koste dig langt mere end dit kontingent. Og uden et DFU ved vi jo ikke, om fodboldklubsiden ville indføre andre ændringer – eks. omkring vores kørsel eller lign. Med den nuværende DFU – DBU balance er alle trygge – og systemet stabilt og godt for alle.

Men selvfølgelig får du udover dette meget mere for dit kontingent. Det fortæller jeg mere om i næste indlæg.

 

Tore Østergaard

Formand

Danske Fodbolddommere