Disse videoer er produceret af Danske Fodbolddommere (c) til brug for træning i fodboldloven. De viste eksempler og svar bygger på fodboldloven 2017/18

Stig Hansen og Peter Bang Thygesen optræder som henholdsvis eksaminator og kursist og omvendt, bag kameraet står Leif Plauborg. Alle er Teoridiplominstruktører i fodboldloven.