Danske Fodbolddommere – mod 2023

DFU mod 2023 samler og beskriver, hvad vi som interesseorganisation for alle danske fodbolddommere står for – og hvad vi vil i fremtiden.
Vores profil er tydelig – og der er klarhed over vores formål, mål og tilgange. Det har vi brug for.

Alle landets dommerklubber står bag DFU mod 2023, der er vedtaget på vores delegeretmøde i november 2019.

DFU mod 2023 tager udgangspunkt i:

DFU’s mission, vision og værdier og DFU’s vedtægtsbestemte formål. 

Hent den fulde tekstversion som pdf -> DFU 2023