Information

Tore Østergaard Formand DFU Information, sociale medier og hjemmeside. For få år siden blev DFU`s hjemmeside re-designet med det formål at give hurtige nyhedshistorier, debattere faglighed og have fokuspunkter oppe i kort tid. Derfor ser hjemmesiden p.t. ud som den...

Om mødeaktivitet

Tore Østergaard Formand DFU DFU – om mødeaktivitet og arbejdsform. Det fremgår af DFU’s budget, at der i 2017 anvendes 189.000 kr i DFU’s bestyrelse (note 4). Men bestyrelsens drift og møder koster slet ikke det. I beløbet er betaling af revisionsselskab,...

Dommernes vilkår

Tore Østergaard Formand DFU DFU – og dommernes vilkår. En række dommerfaglige opgaver er for nogle år siden aftalt til at være under DBU`s ansvar – og skal varetages af DBU. Men det betyder ikke, at DFU så er overflødigt – måske snarere tvært imod. For der er ingen...

Direkte mærkbart

Tore Østergaard Formand DFU Direkte mærkbart for den enkelte De tidligere indlæg om DFU`s virke har omhandlet væsentlige del af DFU`s politiske og dommerfaglige arbejde – med afsæt i vores værdier, Uafhængighed, Faglighed og Passion. Indlæggene fortæller, hvordan vi...

Den organisatoriske balance.

Tore Østergaard Formand DFU Jeg vil i dette og en række kommende indlæg beskrive, hvilke fokusområder, mål og resultater DFU har – og hvordan jeres kontingent anvendes. Grundlæggende er det helt afgørende at forstå betydningen af, at DBU er fodboldklubbernes...

Fastholdelse og kompetenceudvikling

Tore Østergaard Formand DFU En vigtig del af glæden ved at dømme fodbold er, at du som dommer har den faglige kompetence – og et mærkbart netværk. Også det sociale betyder meget for de fleste af os. Indtil 2013 fik dommerklubberne tilskud fra DBU til faglige...