På sit første møde, har det ny udpegede Ordensudvalg under DFU prioriteret en række nye opgaver de gerne vil drøfte med bestyrelsen og dommerklubberne

I december sidste år udpegede DFUs bestyrelse en ny formand for Ordensudvalget. Bjarne Nigaard fra Københavns Fodbolddommerklub skal forsøge at udfylde de store sko efter Bent Halfdan Pedersen, der har valgt at lade sig pensionere fra posten, og på det ordinære delegeretmøde fik stor og fortjent tak efter mange års flot indsats.

Sammen med Bjarne sidder i udvalget også Martin Olsgaard, der er advokat og formand for Syd- og Østsjællands Fodbolddommerklub, og Per Bo Christensen, fhv. formand for DFU.

De tre mødtes til et kort første møde den 9. januar. Og der er i Ordensudvalget enighed om, at man sammen med bestyrelsen og formændene for dommerklubberne gerne vil drøfte nogle forslag til nye opgaver, som Ordensudvalget håber at kunne hjælpe med.

”Vi håber, at Ordensudvalgets indsigt i juridiske og organisatoriske forhold kan bruges som et aktiv for DFU”, forklarer Bjarne Nigaard. ”Vi vil gerne være med til at gøre en konkret forskel for dommerklubberne og deres medlemmer, og være med til at understøtte, at den enkelte dommer kan udøve sin hobby på en både tryg og sikker måde. Sådan er det jo heldigvis for det meste, men skulle noget gå galt, så vil vi gerne bidrage til, at der står et så stærkt hold som muligt bag den enkelte dommer.”

Ordensudvalget har derfor fremsendt et forslag til DFUs bestyrelse med en række nye opgaver for udvalget.

”Det er vigtigt at påpege, at det alene er ment som forslag, som vi gerne vil drøfte med bestyrelsen og med dommerklubbernes formænd. Det er i sidste ende dem, der skal kunne se en fidus i, at vi går i gang med opgaverne”, understreger Bjarne Nigaard.

 

Ordensudvalget foreslår en drøftelse af blandt andet følgende fremtidige opgaver:

  • Udarbejde og vedligeholde en oversigt over praksis i disciplinære sager hvor dommeren er forurettet (voldssager, trusler, injurier, GDPR-brud mv.). Dette både retspraksis og disciplinærudvalgspraksis, herunder procedurer for involvering af dommerklubber og/eller dommere under sagernes behandling.
  • Udarbejde en vejledning til forurettede dommere, herunder vejledning til brug for indberetning af sager.
  • Kortlægge aktuel dækning af og udbrede et netværk af juridisk kompetence til hjælp for forurettede dommere (bistandsjurist) i konkrete sager.
  • Indgive kommentarer/bemærkninger til konkrete sager på vegne af og efter aftale med forurettet dommer og dennes dommerklub.
  • Indstille til DFUs bestyrelse såfremt en konkret sag efter Ordensudvalgets opfattelse giver anledning til yderligere tiltag, fx krav om indgåelse af særlige aftaler om sikkerhed og tryghed mellem den involverede fodboldklub, den relevante regionale boldspilunion og den relevante dommerklub.
  • På forespørgsel indstille til DFUs medlemmer hvorvidt en konkret fodbolddommer bør sanktioneres i en konkret sag.
  • Bidrage til afklaring af generelle og principielle sager, fx fodbolddommeres GDPR-rettigheder.

Ud over de nye opgaver, der er bragt i forslag, pointerer Bjarne Nigaard, at Ordensudvalget selvfølgelig fortsat er et organ, der kan rettes henvendelse til med forskellige juridiske forespørgsler fra DFUs bestyrelse. Jeg kan love, at vi vil bestræbe os på at gøre det så godt, vi kan – uanset hvilke opgaver DFU gerne vil have vi løser”, forsikrer Bjarne Nigaard.

Ordensudvalget under DFU

Udvalget har til formål at være rådgivende for bestyrelsen, og kan efter anmodning komme med udtalelser, oplæg og forslag til afgørelser m.v. i alle spørgsmål af interesse for Danske Fodbolddommere. Udvalget nedsættes af bestyrelsen og består af tre personer, hvoraf formanden skal være jurist.

Fra december 2022 består DFUs Ordensudvalg af:

Bjarne Nigaard, formand, cand. jur., fhv. formand for Københavns Fodbolddommerklub

Martin Olsgaard, advokat, formand for Syd- og Østsjællands Fodbolddommerklub

Per Bo Christensen, fhv. formand for DFU og Fyns Fodbolddommerklub