I forbindelse med det ordinære delegeretmøde den 12. november havde 2 af DFUs medlemmer, der begge varetog tillidsposter for DFU, meddelt, at de ikke ønskede at modtage genvalg til henholdsvis  posten som formand for ordensudvalget og posten som revisor

 

 

Bent Halfdan har i op mod 30 år haft sæde i DFUs ordensudvalg startende som suppleant, men har i mere end 20 år været formand for dette udvalg. Denne store indsats for DFU blev  fra bestyrelsens side belønnet med DFUs guldnål samt lidt god rødvin suppleret med velvalgte ord fra DFUs Formand Kim Hansen.

 

Gunnar Bjerglund der i 6 år har fungeret som den ene af vore 2 valgte revisorer efter at han i en årrække har været revisorsuppleant havde ligeledes valgt at takke af. Bestyrelsen kvitterede for indsatsen med pæne ord fra formanden samt god rødvin.