De første reguleringer for 2022 er nu på vej

Således er Kørselsgodtgørelsen hævet til kr. 3,51 pr. kørt km.

Alle dommergodtgørelser vil ligeledes blive reguleret i forhold til lønindekset.

De nye takster vil blive vist her når de er offentliggjort – det forventes at ske ultimo 2021