Paul A. Jensen DFUs tidligere formand fra 1989 til 1999 og efterfølgende udnævnt til æresmedlem er i tirsdags sovet stille  ind efter længere tids sygdom.

 
DFU har fra Paul A. Jensens dommerklub modtaget nedenstående nekrolog. 

 

Tirsdag den 28. september modtog Aalborg Fodbolddommerklubs bestyrelse den triste meddelelse om, at vores æresmedlem Paul A. Jensen stille var sovet ind efter længere tids sygdom.
Paul blev 85 år. Paul A., som han ofte blev kaldt, tog dommereksamen i 1961 og meldte sig straks under fanerne i Aalborg Fodboldommerklub. Paul nåede at virke i Danmarks næstbedste række, som dengang hed 2. division.

Senere blev Paul A. valgt ind i bestyrelsen i Aalborg, hvor han fungerede et par år som kampfordeler, for herefter at blive formand for vores klub. Det organisatoriske lå Pauls hjerte nært, og han blev valgt ind i Jysk
Fodbolddommer-Unions (JFU’s bestyrelse), hvor han efter få år blev formand. Nogle havde øje for Pauls ”talentarbejde” bag skrivebordet, hvorfor der igen var bud efter Paul A. fra Dansk Fodboldommer-Union (DFU), der stod og manglede en formand.
Paul A. var en mand, man lyttede til.

Noget som vakte røre og bestyrtelse i dommerkredse, var, da Paul A. var med til at indføre dommertrøjer med rød krave, noget ganske uhørt – og revolutionerende, da dommertrøjen indtil da ALTID havde været sort.
Knap så megen uro opstod da Paul A. egenskab af formand var en af foregangsmændene, da honorarerne til vore topdommere steg betragteligt.

Som DFU formand i perioden 1989 til 1999 sad Paul A. naturligt med i Dansk Boldspil-Unions Dommerudvalg (DBU), tillige i Jysk Boldspil-Unions (JBU) ditto, samt et hav af andre udvalgsposter.

Paul A. sluttede ”sin aktive” karriere som bedømmer (i dag udvikler/observatør) i landets højeste række.

Bisættelsen foregår tirsdag den 05.oktober 2021 kl. 13.00 fra Svenstrup Kirke. Højtideligheden slutter ved kirken.