DFUs bestyrelse har indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde

mandag 11. oktober 2021 kl. 19.00.

 

Sted: Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

 

Dagsorden fremsendes til dommerklubberne