Kære dommere og dommerklubber 

DFU har af DBU fået dokumentation for, at DBU har retten til at bede elitedommerne om at  anvende tøjmærket Hummel, som DBU samtidig betaler for. Den aftale har eliten takket ja  til, og derfor står vi nu med to tøjaftaler. 

En samlet DFU bestyrelse er stadig af den klare overbevisning, at Diadora er den helt  rigtige vej at gå for breddedommerne, da der allerede i december var en klar afvisning af  en trepartsaftale med eks. Hummel og DBU. 

Dette blev bekræftet i august, hvor Diadora blev valgt som fremtidig tøjleverandør for  både bredden og eliten, på trods af en trepartsaftale med DBU og Hummel blev fremlagt  for dommerklubberne. 

En samlet DFU bestyrelse står fortsat bag ved, og på mål for, den indgåede aftale  med Diadora for bredden. 

Den rigtig gode nyhed for breddedommerne ved denne aftale er, at der nu ikke længere er  en udgift til elitedommernes dyre tøjpakker, og derfor vil prisen for et sæt Diadora i  fremtiden blive billigere end de tidligere annoncerede 499 kr./sæt. 

Den nye aftale er for nuværende gældende fra sommeren 2022. Vi forsøger at lave en  aftale, hvor den nye pris, der er endnu lavere end de 499 kr./sæt., vil  blive introduceret tidligere. 

Bestyrelsens klare overbevisning og anbefaling var, at én fællestøjaftale for bredden og  eliten ville have været at foretrække. DBU vil det anderledes, selvom DFU på demokratisk  vis valgte Diadora. 

DFUs nuværende bestyrelse indkalder inden for kort tid til et ekstraordinært  delegeretmøde for dommerklubberne, som afholdes indenfor senest fire uger. Her skal dommerklubberne gøre deres stilling klar i forhold til DFUsf remtidige virke. 

Venlig hilsen 

DFUs bestyrelse