I DFU regi har der i mange år været arbejdet med at få forhøjet  straffene omkring vold mod fodbolddommerne.
Fra den nuværende bestyrelses side er vi derfor meget tilfredse med den konstruktive dialog og tiltag, der har været med DBU Jylland.
Det har ført til indførelse af de markant skærpede straffe, som vi kun kan bakke op om på vegne af vores dommere.
DFU så gerne, at dette blev gældende på landsplan for alle lokale regioner under DBU, men anerkender, at DBU Jylland har vist vejen.
DFU opfordrer de øvrige lokale DBU regioner til at komme med, så hurtigt som muligt.
Vi er åbne for dialog, og vil forsætte det konstruktive arbejde med DBU og regionerne både i de lokale dommerklubber og i DFU regi.
Med ønsket om en god Bededagsferie, hvor der heldigvis skal dømmes en masse fodboldkampe.
 
DFU’s bestyrelse