I DFU er vi glade for, at det store arbejde for at sikre korrekt afvikling af de mange fodboldkampe, der er  blevet lavet i de lokale dommerklubber og hos
DFU’s samarbejdspartner DBU og deres lokal regioner og ikke mindst i DFUs bestyrelse, har båret frugt.

DFU sætter stor pris på den positive dialog, der har været med DBU Bredde, både lokalt og på højeste plan, for at hjælpe med at tage presset af
dommerne, når de går på banerne, og skal dømme kampene til glæde for alle.

DBU har i går eftermiddags udsendt opdaterede instruktioner til klubberne og dommerne.

Link til Dommernyt: https://info-dbujylland.dk/4001-19W7O-1C39FD010E16D26B1V78RJ40065213A6B9E61D/cr.aspx?fbclid=IwAR3pmBQRYC_a7dFfaDBdJ4YCIU7VnYBt21g9gYaA-6qAShs0xTORmjMLCqw

HJEMMEKLUBBEN ER ANSVARLIG FOR OVERHOLDELSE AF CORONA-PROTOKOLLEN.

Som dommer kan du fortsat koncentrere dig om opgaverne inden for stregerne. Det er nemlig hjemmeklubbens ansvar, at coronaprotollenoverholdes. Dermed kan du med god, sund fornuft og en konstruktiv dialog overlade alle corona-reglerne til hjemmeklubben. Giver det anledning til spørgsmål, såkontakt hjemmeholdet/-klubben og bed repræsentanterne tage sig stille og roligt af det.

Bemærk, at corona-protokollen igen er ny/opdateret, og det kan derfor også for klubberne være lidt svært at finde rundt i. Med god, sund fornuft og enkonstruktiv dialog løses de fleste spørgsmål og udfordringer Idet der er et forsamlingsloft, der ved overskridelse evt. kan havpersonlige konsekvenser, har du følgende muligheder, hvis du ikke er tryg ved forsamlingsloftets overholdelse:Henvende dig til hjemmeklubben før kampstart med en venlig besked om, at tilskuere skal guides væk, så kampen kan afvikles.Afbryde kampen midlertidigt med besked til hjemmeklubben om, at de har kort tid til at guide tilskuere væk, inden kampen kan genoptages. Afbryde kampen og indberette dette til DBU

Bemærk at mødetiderne til kampene er ændret midlertidigt

  • Til solokampe er mødetiden ændret fra 30 minutter til 15 minutter før kampstart.
  • Til triokampe er mødetiden ændret fra 45 minutter til 30 minutter førkampstart
  • Til §3-kampe er mødetiden ændret fra 60 minutter til 30 minutter før kampstart.
  • Bemærk at udvikler & vejleder er en del af kampen og selve udviklingen/vejledningen kan foregå udendørs, via tlf. eller som onlinemøde.
  •  
  • Læs det hele grundigt igennem og som det er beskrevet flere gange udvis sundfornuft og indstilling til, at alting er svært både for os som dommere og klubberne, der på frivillig basis, skal håndtere alt det nye. Lad os løfteopgaverne i fællesskab så er der lys forude bl.a. med tilskuere til nogle af de øverste rækker i dansk fodbold. Det er også positivt.

Er du i tvivl og føler dig usikker på at dømme så meld afbud i så god tid som muligt. Det er helt ok, og vil som beskrevet mange gange før, så vil det ikke få indflydelse for indplacering etc. Oplever du udfordringer med kampafviklingen efter den proaktive og ikke konfliktoptrappende tilgang, så ta’ fat i din lokale dommerklub, der kan vejlede dig i det videre forløb.

Pas på Jer selv og hinanden derude. God kamp til Jer

DFU