DBU breddes bestyrelse har nedsat en permanent arbejdsgruppe på 3 personer, der fremadrettet skal varetage nedenstående opgave.

Opgave:

  • At foretage en årlig revision af spillereglerne i indefodbold, 3-,5-,7- og 8-mands fodbold på baggrund af forslag fra lokalunionerne og seneste version af Fodboldloven.
  • At sende forslag til reviderede spilleregler i høring i lokalunionerne og til beslutning i DBU Breddes bestyrelse
  • At videreformidle ændringer af de nævnte spilleregler ud til relevante interessenter i lokalunioner og klubber
  • At klæde relevante instruktører på til at kunne undervise i disse spilleregler.

Gruppen referer til DBU Breddes Breddedommergruppe.

Gruppens medlemmer er:

  • Poul Johan Christensen – Diplominstruktør i fodboldloven
  • Buller Friis – Diplominstruktør i fodboldloven
  • Per Bo Christensen – Teoriinstruktør i fodboldloven