01-11-2020

Mange steder i samfundet er fællesskabet udfordret. Udfordret af forandringer, uens opfattelser af, hvad der er godt og bedst, kultur og ønsker for fremtiden. På en eller anden måde er det naturligt i vores moderne tid. Det har måske altid været sådan – men mulighederne for lynhurtig og masser af kommunikation på bl.a. de sociale medier gør, at det er tydeligere end nogensinde.

Fællesskabet i DFU er også under pres. I en sådan tid er det helt afgørende at se ”360 grader rundt”, at vurdere og gennemtænke tingene – og bruge den nødvendige tid på at komme videre sammen. Fællesskabet baserer sig på, at vi sammen står bedst og stærkest. Fællesskabet betyder også, ingen kan få ret eller sin vilje hver gang. Vi må søge hinanden, respektere forskellige mål og opfattelser, finde løsninger – og først og fremmest bevare det helt afgørende – at vi sammen kan opnå langt mere end hver for sig.

 I efteråret har debatten i DFU været intens. For eller imod den retning DFU har haft – og for eller imod den siddende bestyrelse.  Debatten og de fra nogle meget markante budskaber viser, vi ikke vil det samme med vores fællesskab. Nogle vil stramme og have en mere markant profil og tilgang i DFU – andre vil slække og have en mere tilpasende adfærd i DFU. Og nogle – faktisk de fleste – mener, det grundlæggende egentlig balanceres ok, som det er nu.

 

Der skal være plads til alle de synspunkter og tilgange – men aldrig på bekostning af det fællesskab, der gør, vi sammen kan sikre, fodbolddommerne også fremover vil have ordnede forhold, vil blive mødt med respekt, vil blive prioriteret af fodboldorganisationerne, vil være faglig påklædt og ikke mindst få en acceptabel omkostningsgodtgørelse og kørselsgodtgørelse. De fleste af de forhold, vi som dommere oplever i vores dommergerning opfatter vi som så naturlige, at de er nærmest ”lov og ret”. Det er egentlig rigtig godt, for det viser en grundæggende tilfredshed med vilkår og rammer – og det er der også grund til at have. Men det er på ingen måde ”lov og ret”. Vilkårene er resultatet af mange mange timers drøftelser mellem især DBU og DFU gennem de seneste 5 år, indgåelse af aftaler og drøftelser med referater, der afklarer forståelser for ledelse af dommerne. Kort sagt. Ingen af de vilkår, dommerne har og oplever tilfredsstillende er naturlov. De er konsekvensen af vores fællesskab og sammenhold. Uanset vores – måske naturlige – uenighed må vi aldrig miste fodfæste og fællesskabet. Det er derfor helt afgørende for os alle sammen og vores fremtid som dommere, at vi fastholder vores fællesskab – og dermed vores medlemskab af DFU.

Jamen er fodboldorganisationerne da ikke interesseret i at have gode dommere – og nok dommere? Og gør de ikke en masse for dommerne? Svaret er helt sikkert jo. Men det betyder ikke, vi ikke skal sikre den balance, der er opbygget. Dommerne er ikke medlemmer i fodboldorganisationerne – og dermed udenfor beslutningssystemet.  Derfor laver DFU aftaler, der sikrer fokus og vilkår for dommerne. Og derfor er det afgørende for vores fremtidige forhold, vi står sammen på den store klinge. Så må og skal vi finde den interne balance. I langt den overvejende del af de drøftelser vi har, er vi enige med fodboldorganisatio­nerne om en balance – og vi respekterer altid ledelsesretten. En god balance er en fordel for alle – og giver langsigtet ro. Det skabes gennem dialog og samarbejde. Og netop der er det vigtigt, DFU repræsenterer os alle.

Vores samarbejde er jo naturligt mest med DBU. Og DBU bredde arbejder i denne tid med en strukturreform. En reform, der vil gøre, der fremover kun er 2 lokalunioner mod i dag 6. Hvad betyder det for dommerne? Og hvem skal sikre, dommerne i en ny struktur får de vilkår og fokus, der er afgørende. Det skal DBU selvfølgelig – men dommernes fællesskab i DFU gør, vi sammen kan påvirke også denne proces hos DBU – og sammen med DBU. Det vil være til alles fordel.

Den 14. november afholder DFU sit årlige delegeretmøde. Det er mit håb, vi får en spændende debat – og et klart billede af fællesskabet betydning – og at vi alle viser vilje og ansvarlighed til at bevare vores organisation og indflydelse.

Vi vil også fremover bruge vores indflydelse til samarbejde, til udvikling af tiltag der gavner Dansk Fodbold, til at sikre fortsatte balancerede vilkår for dommerne og til at sikre, den enkelte dommerklub lokalt har muligheder for lokale tiltag til gavn for alle dommerne i klubben.

Tore