Vælg en side

DFUs delegeretmøde afholdes:

Lørdag den 14. november 2020 kl 10.00

på Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, Ejby

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

5. Forelæggelse af budget til godkendelse

6. Fastsættelse af næste års kontingent

7. Valg

  • Kasserer
  • 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer (2 år)

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 1 revisor for to år

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt