Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

01-10-2020

Formanden har ordet oktober 2020

 I ”Formanden har ordet september” lovede jeg at gennemgå nogle af de væsentligste rammeaftaler, der er mellem DBU og DFU – og som sikrer dommernes vilkår, øger uddannelses- og kompetenceudviklingsmulighederne, skaber udvikling på dommerområdet og samtidig øger samarbejdet og minimerer konfliktrisici mellem DFU og DBU.  Det er heldigvis stort og omfangsrigt, så formen her bliver i den korte og overordnede form.

 Det er også nødvendigt at kommentere septembers store medieomtale af en ung kvindelig dommers oplevelse i en serie 4 kamp, hvor hun blev skubbet, spyttet på og ydmyget verbalt sexistisk. Lokalunionens strafudmåling blev 6 spilledages karantæne – hvad meget få forstår og endnu færre finder bare nogenlunde rimelig. Sagen er politianmeldt – og dermed fik den mediernes interesse.

 Det er anerkendelsesværdigt, at den unge dommer står frem med sine oplevelser – og også fortæller, hvad det gør ved en menneskeligt. Dyb respekt for det. Og medierne har fremstillet sagen sobert synes jeg. Man kan så sige, at denne her slags omtale kan reducere antallet, der har lyst til at blive fodbolddommere – for er det farligt eller ubehageligt? Nej, det er sjovt, spændende og udviklende at dømme fodbold – og samværet i dommerklubberne er fantastisk. Problemet er jo ikke omtalen – men spillerens opførsel – og at der ikke hos alle er den respekt for dommeren, der åbenlyst skulle være. Og det forstærkes jo markant af, at strafudmålingen så af både spillere, dommere, journalister og langt ind i DBUs egne rækker, bl.a. tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt opleves helt utilstrækkelig og dermed ikke medvirkende til at skabe respekt.

I BT gav Morten Bruun udtryk for, at ” episoden bør også få rigtig mange danske fodboldfolk til at tænke over, om de har været med til at skabe den helt forkerte kultur over for landets dommerstand”. I DFU er vi helt enige. Men det må også få DBU til at revurdere håndteringen af de spillere, trænere og klubber, der på denne måde viser uansvarlighed, disrespekt og går til aldeles grænseoverskridende handlinger. Det har DBU Jylland heldigvis også udmeldt, man vil.

DFU har bedt DBU om en politisk drøftelse af sanktions- og strafferammer i forhold til alle forhold, hvor der udvises uacceptabel adfærd mod dommeren. Drøftelserne indledes i oktober, og DFU møder ind med klare synspunkter om

  • Nationale ensartede strafferammer
  • Synlige og kendte strafferammer, der virker forbyggende
  • Markant øgede straffe
  • Større konsekvenser overfor klubber og trænere, der ikke udviser ansvarlighed overfor dommeren før, under og efter kampene

Der spilles hvert år mere end 110.000 fodboldkampe i DBU Bredde. Og sager, hvor dommerne forulempes eller trues er under 20 årligt. Måske vil der altid være nogle, der ikke vil respektere dommerens funktion, men de skal kende konsekvenserne – og konsekvenserne skal være så markante, at de enten opfører sig ordentligt som alle andre – eller finder en anden hobby!

 

 

Dette nyhedsbrev skal ikke blive en hel roman, men jeg vil nu gerne kort præsentere nogle af de rammeaftaler, der eksisterer mellem DBU og DFU. Det er aftaler, vi er enige om – og som begge oplever som nyttige og balancerede. Bag aftalerne kan gemme sig mange nuancer og drøftelser, men her og nu bliver det ”kun” til en præsentation.

Honorar / Omkostningsgodtgørelse

Vi har en sikker og fremtidssikret aftale, hvor omkostningsgodtgørelsen indeksreguleres hvert år. Den omfatter også vurderinger af, hvad der sker, hvis skattevæsnet ændrer de skattefrie grænser – og også kørsel er omtalt.

Stævnehonorarer

Det er aftalt, at aftalen om omkostningsgodtgørelse også gælder alle kampe under stævner. Her er også lavet en balanceret aftale om kørsel, så dommere, der kommer lang vejs fra for at afvikle stævnet – men også få nye spændende oplevelser – får dækket en del af sin kørsel. Dommere fra stævnets nærområde får dækket sin fulde kørsel. Dommerne kan vælge at købe forplejning og overnatning – og få denne omkostning modregnet i sit honorar.

Fastholdelses- og kompetencepulje

Dommerklubberne kan søge denne pulje om midler til aktiviteter i egen dommerklub – eller flere dommerklubber sammen. Bevillinger sker kun, når både DFU og DBU er enige. Stort set samtlige ansøgninger i 2020 er bevilget – enkelte er dog faldet udenfor puljens formål. Alle landet erfarne breddedommere får her gennem deres dommerklub (det lokale er afgørende) mulighed for øget samvær og faglig udvikling – uden kontingentstigninger etc.

Dommerne skal ledes af dommerfaglige personer

De mange udvalg og grupper, der løbende i DBU arbejder med og for dommernes forhold skal bestå af dommerfaglige personer. DBU afgør naturligvis selv, hvem der skal indgå i arbejdet, men der kan således ”kun” vælges blandt personer med dommerfaglige kompetencer. Der er hermed sikret en nødvendig ledelsesmæssig faglighed.

Kamppåsætning

Der er nationalt en aftale om, hvem der i udgangspunktet påsætter dommere til kampene. Hovedaftalen er klar. Dommerklubberne betjener Firmafodbolden og DGI, DBU servicerer alle andre. Men i de private kampe bestemmer stævne arrangør eller klub jo selv. Vores fælles anbefaling er, at DBU servicerer disse.

DFU skal tages med på råd ( i betydende sager, projekter og dommerforhold)

DBU skal rådføre sig med DFU før afgørende beslutninger for dommernes forhold træffes. Under denne bestemmelser ligger en række konkrete procesmæssige aftaler. Det har været nødvendigt, da denne aftale har været genstand for mange tolkninger og diskussioner. Men med de underliggende aftaler er der nu en klarhed der gør, overraskelser og klager normalt vil blive afløst af rettidige drøftelser. Bestemmelsen gælder naturligvis ikke konkrete personsager eller disciplinære afgørelser

Lokal dialog mellem dommerklubberne og lokalunionen

Der er fastlagt et dialogsystem, der skal sikre, dommerlubber og lokalunion arbejder bedst muligt sammen – og sammen optimerer vilkårene for dommerne indenfor de mulige rammer. Der er ikke aftalt nogen begrænsninger i, hvad der kan og bør samarbejdes om. Denne aftale fungerer forskelligt godt rundt i landet. DFUs bestyrelse ønsker og fremfører altid, når vi ser, et lokalt samarbejde kan øges til fælles gavn. Men det er lokalunionen og dommerklubben, der sammen skal finde det rigtige niveau.

Dommerklubberne står for breddedommernes tests, obligatoriske teorimøder og indgår i prætalentarbejdet

Disse opgaver er nationalt fastlagt til at ske via dommerklubberne – i et naturligt samarbejde med DBUs lokalunioner. Som nævnt, kan og bør man lokalt udvide samarbejdet med yderligere tiltag.

DBU skal uddelegere opgaver til dommerlubberne, der bedst løses i dommerklubberne

Det er nok en af de rammeaftaler, der er mest uklar – for det kan hver part jo vurdere forskelligt. Men vi er enige om princippet. DFU mener eksempelvis, at fastholdelse af nye dommere med eks. mentorordninger skal uddelegeres fra DBU og håndteres af dommerklubberne. Mange dommerklubber har også forhold, man gerne så placeret i dommerklubben. Det skal først og fremmest drøftes lokalt – men virker rammeaftalen ikke, skal den naturligvis behandles på ny nationalt.

Der er flere aftaler, men jeg vil gerne afslutte med at nævne 2 områder, vi gerne så nationale aftaler på. Aftaler der vil sikre og garantere en større involvering af dommerklubberne i de helt nære forhold, dommerne oplever i det daglige. Men som vi altså ikke har endnu.

Den første omhandler fastholdelse af nye og nyere dommere. Det er svært at være ny dommer – og det bedste – og i virkeligheden eneste sted – der er mulighed for at tage hånd om denne gruppe dommere er i dommerklubberne. Her står mange erfarne dommere og dommerledere klar. Vi er enige med BU i, at det lokalunionens / det lokale dommerudvalgs ansvarsområde, men der kan opnås kæmpe synergier ved at løse denne vigtige og krævende opgave sammen. VI har ingen aftale – og p.t. fungerer samarbejdet om denne opgave meget uens rundt i landet.

Den anden omhandler det, vi kalder ”dommerdesign”. Bag ordet gemmer sig alle de vilkår og forhold, den enkelte dommer oplever omkring eks. sin kamptildeling, udviklinger, afbud og fleksibilitet, håndtering af ønsker, kurser, ”forandringer”, trivsel og motivation. Kort sagt alt det, den enkelte oplever rundt om sin dommergerning, når man ikke dømmer en kamp. DBU har – og skal have ledelsen her. Men der kan laves mange gode samarbejdsaftaler, der vil sikre høj tilfredshed og motivation. Fordi noget fungerer godt – og det gør store dele af dette her område, så betyder det ikke, vi ikke sammen kan og bør gøre det endnu bedre.

Covid 19 er desværre stadig en aktiv spiller. Pas på jer selv.

Tore