Vælg en side
 

Efter det ekstraordinære delegeretmøde i DFU har bestyrelsen

på baggrund af de tilkendegivelser og den debat der udspandt sig

på delegeretmødet holdt møde og forholdt sig til de emner der blev berørt.

Med baggrund i dette har DFUs formand på bestyrelsens vegne udarbejdet et nyhedsbrev 
der forholder sig til de emner der blev behandlet på delegeretmødet. 
Dette nyhedsbrev er fredag den 17. juli rundsendt til samtlige formænd for DFUs dommerklubber. 

Det planlagte seminar den 27. okt. er aflyst