Vælg en side

Der Indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde i DFU

 Torsdag den 9. juli kl. 18.00

Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Dagsorden er fremsendt til delegerede / dommerklubberne