Vælg en side

Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

01-03-2020

Så blev det forår – måske mest på papiret, men mon ikke snart regn og rusk afløses af dage med sol og mere varme? Marts måned er jo tiden for træningskampe – ofte ganske mange – og også tiden for dommergrundkurser og dermed nyuddannede dommere, der skal i gang med at opbygge rutine og sikkerhed i at afvikle de mange fodboldkampe.

 I forhold til tidligere år er marts 2020 anderledes – anderledes fordi der er færre dommere og dermed store udfordringer i at få en dommer til alle kampe. Og anderledes, fordi DBU har ændret dommergrunduddannelsen, indført e-learning, reduceret prisen markant, indført prøvekampe, men også fjernet den praktiske træningsdag, der var i den hidtidige uddannelse. Ønsket er flere nye dommere – og at de hjælpes mere i de første kampe, så flere fastholdes som dommere. Og det har vi afgjort brug for.

 Vi har nu alle en stor opgave i at bidrage til at sikre, vi får udviklingen i antal dommere vendt. Vi mangler lige nu flere dommere end jeg kan huske at have oplevet i mine 40 år som dommer. Det løser vi kun, hvis vi alle gør en ekstra indsats. Og her tænker jeg afgjort ikke kun på DBUs organisation – eller dommerklubberne, men i høj grad på landets fodboldklubber, som bærer et stort ansvar for, hvor mange dommere, der har lyst til at køre ud og servicere dem – altså dømme deres kampe.

 Det er vigtigt – ja, helt fundamentalt, vi uddanner nye dommere – og også fastholder dem i dommergerningen. Det er den ene af 2 helt afgørende parametre i at sikre dommere nok. Den anden er fastholdelse af de erfarne dommere, der uge efter uge i årevis klarer langt den overvejende del af landets kampe. De seneste år har vi mistet alt for mange af disse. Jeg har i andre nyhedsbreve beskrevet, hvor vigtigt, det er at få ændret på væsentlige dele af de forhold, disse dommere oplever, for ellers fortsætter afgangen af erfarne dommere, og det går simpelthen ikke. De vigtigste ændringer, der skal til, omhandler sociale kompetencegivende fastholdelsesaktiviteter, hvor DBU og DFU nu har indgået en aftale om en pulje penge til det formål, og så det, DFU kalder dommerdesignet. Det er hele måden dommerne ledes og håndteres på i dagligdagen. Her har DFU et samlet oplæg til, hvad der skal til – og hvordan vi sammen kan styrke dommerdesignet markant. Det kræver nye måder for DBU at tænke ledelse på – og det kræver øget samarbejde og dialog mellem DBU og dommerklubberne.

Grundideen i den nye dommeruddannnelse er god. Det er mange år siden, der har været så mange aspiranter som i år. Det er derfor også en enestående chance for at få markant flere dommere – og fastholde dem i dommergerningen. De vil jo, hvis de dømmer en del kampe, hurtigt få opbygget en vis rutine, som er så vigtig. Desværre er der elementer i uddannelsen, der udfordrer, ligesom vi i DFU gerne ser stærkere rammeaftaler med DBU omkring netop det at fastholde de nye dommere. Det her koster ikke penge! Fastholdelse handler om støtte, opmærksomhed, anderkendelse, social netværk, det rigtige antal kampe på det rigtige niveau, individuel plan for den enkelte dommer og en mentor, man altid kan få råd fra – og som i øvrigt indfører den nye dommer i alle de forskellige grene af dommerverdenen. DFU har lavet et oplæg til en slags rammeaftale med DBU bredde, så vi i fællesskab kan lykkes med denne del. Det er jo i dommerklubberne nærværet og hele det faglige sociale sammenhold eksisterer. Det er også dommerklubberne, der har dygtige frivillige ledere, der kan håndtere denne individuelle personaleledelse. Så det er ikke kun logisk, men direkte nødvendigt, at dommerklubberne er markant aktive i hele ledelsesopgaven af de nye dommere. Alle dommerklubber er klar og i gang med fastholdelsesopgaven – men vigtige elementer heraf kan kun gøres i en meget tæt dialog med DBU bredde, med dommerpåsættere og forskellige udvalg. Derfor kræver en virkelig effektiv og nødvendig indsats, at der laves en rammeaftale med DBU bredde herom. Der er for mig at se kun styrker og fordele ved det samarbejde.

Mere praktisk skal aspiranterne fremover dømme 3 kampe, før de er godkendte og uddannede dommere. I de 3 kampe skal de vejledes af uddannede vejledere. Det er en super fin ordning. Men lige nu presses det af, at der ikke er uddannede vejledere nok – og at disse vejledere også i stort omfang er aktive dommere, så det at have vejledere nok synes at blive en flaskehals. Det må ikke gå sådan, at nye aspiranter ikke kan blive færdige med uddannelsen, fordi de ikke påsættes de 3 kampe, fordi der ingen vejledere er. I DFU foreslår vi, at alle erfarne dommere her i opstarten kan benyttes som vejledere – og man så bruger 2020 på at få uddannet tilstrækkeligt mange. Ikke optimalt – men nu heller ikke så dårligt. De råd og hjælp aspiranterne skal have er ofte ret grundlæggende, og det kan den erfarne bredde dommer med garanti bidrage med.

Vi tror, de oplevelser dommerne får i de 3 prøvekampe betyder rigtig meget for, om aspiranterne fortsætter – naturligvis kombineret med den personlige individuelle dialog og alt det sociale. Derfor er det afgørende, hvordan klubber, spillere, trænere og forældre tager i mod aspiranterne i deres prøvekampe. Først og fremmest skal alle vide, det IKKE er en uddannet dommer, der dømmer, men én under uddannelse. Det vil give forståelse og accept af de naturlige begynder fejl, der er. Og der vil være flere begynderfejl, fordi kursusdagen med træning i praktisk dommergerning ikke længere er en del af uddannelsen. I DFU anbefaler vi derfor, aspiranterne får en vest eller t-shirt, hvoraf det fremgår, man er aspirant. Dels bliver alle så ens i prøvekampene – og dels vil alle aktører og tilskuere vide det – og dermed kunne vise endnu mere forståelse, hjælpsomhed og forståelse.

Alle større forandringer har sine udfordringer i starten. Det afgørende er en vilje og hurtig handlekraft, når de opdages. Dommerklubberne er klar – og optager lige nu de nye dommere som medlemmer, skaffer dem dommertøj, der skal anvendes når de er godkendt efter 3. kamp, laver mentorordninger osv. Jeg håber, fodboldklubberne er klar – og vil støtte, hjælpe, anerkende og i det hele taget give aspiranterne en god oplevelse. Det er i virkeligheden fodboldklubberne selv, der bestemmer, om de fremover kan få en dommer.

 

Tore