Vælg en side

Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

01-02-2020

formanden har ordet 1. februar 2020

Vi går mod lysere tider! Dejligt! Sådan har jeg det her ved indgangen til den sidste vintermåned. Om en måned er det forår! Der kommer mere gang i fodbolden, interessante træningskampe i bredden og allerede midt i februar tager Superligaen hul på forårets afgørende kampe. Vi glæder os.

 Januar og februar er også årstiden for generalforsamlinger i landets dommerklubber. DFU er de fleste steder med, og det er skønt at opleve det engagement, der er i dommerklubberne. Hos bestyrelserne, hos de frivillige, der gør lidt ekstra for dommerne og dermed Dansk Fodbold – og hos alle dommerne. I beretningerne og debatten kan man se den kæmpe betydning, dommerklubberne og fællesskabet har for dommerne, både fagligt og socialt. Det er så tydeligt, at uden dommerklubberne som fagligt og socialt ståsted ville det gå helt galt. Og det er imponerende, så meget dommerklubberne præsterer for faktisk meget få ressourcer. Ikke mange steder finder man så meget ekstremt vigtigt og meningsfyldt arbejde udført så billigt – og med så høj engagement og opbakning fra medlemmer. Dommerklubberne er et helt unikt og fantastisk set up, der skal støttes og anderkendes. Uden dem ville vi have en helt anden situation for breddefodbolden.

 Landets bedste dommere, linjedommere og udviklere forbereder sig på VAR, der indføres efter sommerferien. På DFUs hjemmeside vil vi naturligvis informere mere om hele dette system, når det er tættere på at blive sat det i gang. Men dommerne er i fuld gang med træning og uddannelse og har været samlet en hel uge i januar. Og der er masser af træning planlagt hele foråret. Jeg kan ikke mindes tidligere at have set et så grundigt og stærkt trænings- og uddannelses set up  for dommere i Danmark. Det lover godt!

 Samarbejdet med DBU på breddesiden synes bestemt også at gå lysere tider i møde. De kommende måneder færdiggøres alt det administrative omkring kamppåsætningsaftalen samt Fastholdelses og Kompetence Puljen (FKP). Aftalerne tilfører økonomi til lokale aktiviteter i dommerklubberne – og gør det lettere at være dommerklubleder. Dommerne vil opleve højere lokal dommerfaglig aktivitet – og dermed blive dygtigere samtidig med det sociale fællesskab nydes endnu mere.

 DFU og DBU vil i det tidligere forår mødes for at drøfte hele samarbejdsformen. Det glæder vi os til, for mere og bedre samarbejde er til gavn for alle. Vi udtrykker i DFU mod 2023 ganske mange forventninger til de, der har ansvaret for dommernes vilkår. Men vi er ikke navlebeskuende. Opfyldelse af forventningerne vil gøre det mere attraktiv at være fodbolddommer – og dermed fastholde flere i vores skønne hobby. Det har fodbolden brug for!  Jeg har flere gange de seneste måneder nævnt dommerdesignet som en helt afgørende faktor, altså hvordan alt rundt om dommerne tilrettelægges. Nødvendigheden af nærværende ledelse, fokuseret dommerfaglige indsatser, sikker koordinering, dialog med den enkelte dommer, den enkeltes udvikling og oplevet forandring, personlig anerkendelse og også hjælp osv. Når jeg kommer rundt i dommerklubberne kan jeg se og mærke, at dommerklubberne virkelig kan bidrage her. Det kræver, vi sammen med DBU kan, vil og tør se på nye samarbejdsflader, og det vil vi gøre vores til sker. Målet er, at den enkelte dommer uanset niveau får opfyldt de personlige behov og forhold, der gør, den enkelte fortsat er topmotiveret og begejstret i sin hobby.  Heldigvis fungerer dagligdagen grundlæggende, men udfordringerne er der, for frafaldet af dommere er alt for stort. Så lad os komme i gang med at løse det – og samtidig gøre det endnu mere fantastisk at være fodbolddommer.

Dommernes sikkerhed er desværre et emne på alle generalforsamlinger. Desværre fordi det jo kun bliver et emne, fordi nogle få ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. I januar faldt der dom i en sag, hvor en dommer blev truet på livet. I et par overfaldssituationer har dommerne helt rigtigt politianmeldt, og vi venter nu på domsfældelse i de sager. Det er godt, retssystemet så tydeligt tilkendegiver det uacceptable. I DFU har vi en klar forventning om, at det turneringsmæssige system, altså disciplinærudvalgene går mere adfærdsregulerende ind end det nogle gange er tilfældet i dag. Klubber, hold eller spillere, der ikke lærer og dermed bliver ved med dårlig opførsel skal opleve markant skærpede straffe – eller faktisk ikke deltage i verdens bedste spil, før de kan og vil opføre sig korrekt. Et begreb, der vel bedst kan kaldes psykisk chikane blev synligt i 2019. Det skal vi sammen bekæmpe – effektivt og konsekvent.  Konkret er der gode løsninger på vej i det, vi har kaldt Sønderborg-sagen – og uagtet alt det ærgerlige i den sag, så kan erfaringerne herfra bringes i anvendelse andre steder, når og hvis det bliver nødvendigt.

Jo, der er lysere tider på vej – og det bliver også lettere at løbetræne uden en pandelampe! Jeg glæder mig til de kommende måneder – kampene starter – og mon ikke vi tager endnu nogle skridt fremad i det rammesættende politiske arbejde.

Tore