Vælg en side

Den årlige regulering af omkostningsgodtgørelsen er nu beregnet

– en seniorkamp stiger med 4 kr. Du kan se alle takster her under:

https://danskefodbolddommere.dk/dommerinfo/dommergodtgoerelse-og-koersel/

 

 

 

Skatterådet har i slutningen af november fastsat taksterne

for kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse for 2021

Taksten for bilkørsel er i 2021 yderligere reduceret og nedsat til kr 3,44