Vælg en side

Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

01-12-2019

DFU holdt sit årlige delegeretmøde den 9. november på Fyn. Der var på mødet god debat, især omkring vores værdi- og handlingsprogram DFU mod 2023. DFU mod 2023 blev enstemmigt vedtaget og sætter dermed rammen for både DFUs og dommerklubbernes arbejde de kommende år. DU kan se DFU mod 2023 her på siden.

 Den 16. november holdt DFU bestyrelsesseminar for alle dommerklubbers bestyrelser. Også dette blev holdt på Fyn. Der var dagen igennem en virkelig god stemning. Det var en fornøjelse at være sammen med så mange dedikerede fodbolddommerledere. Den passion og det engagement, der er i bestyrelserne rundt omkring, gør mig tryg og meget forhåbningsfuld omkring hele arbejdet for de danske fodbolddommere de kommende år. Vi arbejdede først og fremmest med de nye aftaler, der er indgået med DBU de seneste måneder. Aftaler, der giver dommerne og dommerklubberne nye muligheder til gavn for fodbolden.

 Som sagt kan både DFU mod 2023 og referat af delegeretmødet læses her på siden. De nye aftaler med DBU kan endnu ikke læses, da det er vedtagne ”protokollater”, der skal indskrives i det eksisterende Udmøntningsnotat. Men vi er påbegyndt det praktiske arbejdet.

De 2 væsentligste ændringer i 2020 er, at dommerklubberne fremover ikke skal påsættes dommere til private kampe og stævner. Det overtager DBUs administration. Dommerklubberne påsætter fremover DGI og alle kampe i firmasports regi. Det giver god mening, at dommerne nu i endnu højere grad får udkald via Foda og DBU net. Det er nemt, overskueligt og den centrale dommerafregning er også velfungerende og uden ”bøvl”. For DFU har det også været vigtigt at flytte rent administrativt arbejde hos dommerklubbernes ledere til personer, der er ansat til administrative opgaver. Herved bliver der endnu mere tid og energi til dommerfaglig ledelse i dommerklubberne.

Det er rigtigt, når nogen siger, dommerklubberne så mister indtægter. Derfor har vi indgået den anden væsentlige nyskabelse, en ”Fastholdelses- og kompetencepulje”. Puljen skal anvendes lokalt i dommerklubberne til at øge mængden af faglige fastholdelsesaktiviteter for breddedommerne.  Der er i Danmark en virkelig stor gruppe breddedommere, der fra DBU kun har fået tilbudt det årlige teorimøde. Det er slet ikke nok, hverken fagligt eller socialt. Derfor er det også DBU, der finansierer puljen. Og puljen er betydeligt større end det beløb, dommerklubberne mister i indtægt ved ændret dommerpåsætning. Samlet set tilføres dommerne således flere ressourcer, der skal anvendes i vores faglige fællesskab.

Flere arbejdsgrupper er allerede i gang med de praktiske opgaver i forhold til ovennævnte. Som jeg skrev i sidste måned, indeholder de nye aftaler også andre områder. Her er det vigtigste, der er aftalt en langt mere hyppigt og forpligtende dialog mellem DBU Bredde og DFU. Det er mit ønske, dommerne kommer til at mærke dette ved færre hovsa oplevelser og bedre samarbejde mellem DBUs lokalunioner og dommerklubberne. Vi har i DFU mod 2023 fokus på det, vi kalder dommerdesignet. Det er hele den måde, dommerne oplever alt omkring dommergerningen på, bl.a informationsniveau, påsætninger, fleksibilitet, kommunikation, ledelse, indplacering, uddannelse osv. Jeg forventer, vi i foråret kommer i tæt dialog med DBU Bredde om hele dette dommerdesign.

For få dage siden kunne man på vores hjemmeside og på Facebook læse, vi har indgået en ny aftale for dommerne i Futsal Ligaen. Aftalen har sportsligt afsæt fremfor honorar. Der indkøbes headset, hvad er en ganske stor udskrivning, der arbejdes med flere samlinger og træning, og dommerne påsættes på tværs af unionsgrænser. Det er ikke alt aftaler, men også drøftede rammer, som vi har tillid til.

Futsal er et nyt og anderledes spil. Interessen er stigende – også blandt publikum. Derfor bliver vi nødt til at interessere os betydeligt mere for dommernes sikkerhed i hallerne, end vi har været vant til i indefodbold. DFU rejste dette emne allerede inden sæsonstart  på både liga og breddeniveau. Det er vores klare opfattelse, vi skal angribe dette proaktivt – altså før det rammer nogle dommere. Det skal være trygt og sjovt at dømme fodbold.

Jeg vil gerne ønske alle med interesse i dommernes verden, vores samarbejdspartnere, dommere, bestyrelsesmedlemmer, instruktører, udviklere og vejledere en glædelig jul og et godt nytår. Min hilsen er i den grad også til alle de familiemedlemmer, der støtter op om vores hobby.

 

Glædelig jul

Tore