Vælg en side

Over 50 medlemmer af de danske dommerklubbers bestyrelser har i dag været samlet til et seminar sammen med DFUs bestyrelse på Fjeldsted Skov.

 

 

16-11-2019

Formiddagens program

DFUs formand Tore Østergaard indledte formiddagen med en gennemgang af nedenstående punkter

  1. Et historisk rids af fodboldspillets historie, set ud fra et dommermæssigt synspunkt, med et særligt fokus på årene fra årtusindskiftet og frem til nu.
  2. En orientering om målsætningen for DFU mod 2023
  3. En ny fremtid for udmøntningsnotatet, der skal tilpasses de nye tider
  4. Orientering om Dialogforumet mellem DFU og DBU der afholdes med månedlige intervaller.
  5. FUTSALaftale gældende for eliten er indgået for en 4 årig periode
  6. Status for eliten, hvor der er opbygget en ny organisation

 

 

 

Efter denne gennemgang og opklarende spørgsmål fra forsamlingen. Blev forsamlingen sendt på gruppearbejde m.h.p. udveksling af erfaringer m.m. Med udgangspunkt i, at man fandt sammen på tværs af landet. Gruppearbejdet afsluttedes i et plenum umiddelbart før frokost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter frokosten fortsatte Tore Østergaard med en nærmere orientering om den nye aftale med DBU, og hvad det betyder for dommerklubberne.  Aftalen omfatter bl.a. nye forhold omkring dommerpåsætning hvor DBU fremadrettet påsætter alle kampe med undtagelse af kampe i DGI og Firmaidrættens regi. Aftalen indebærer også en ny ordning, hvor dommerklubberne kan få tilskud til afholdelse af faglige arrangementer. Denne orientering gav anledning til en stor spørgelyst blandt de tilstedeværende. 

Efter denne gennemgang og afklaring omkring de problemstillinger, som de enkelte dommerklubber rejste, fik seminaret et mere socialt aftryk, hvor man igen på tværs af dommerklubber og DFU bestyrelse kunne drøfte  de ting der rører sig i den enkelte dommerklub.

Du kan få en samlet oversigt over dagen ved at gennemse den powerpoint, der blev præsenteret : seminar bestyrelsesmedlemmer 16 nov 2019