Vælg en side

Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

03-11-2019

 4. kvartal er altid et dommerfagligt og dommerpolitisk et travlt kvartal. Sådan er det også i 2019. I år er det dog mere spændende for den enkelte dommer, end man nok normalt oplever. For der sker mange tiltag og ændringer i både bredde- og elitedommerens forhold og vilkår. Ændringer, den enkelte dommer kommer til at mærke i 2020. Mellem DFU og DBU er der indgået aftaler i efteråret på alle niveauer. Vi ved, flere af DBUs lokalunioner er i gang med ændringsprocesser i dommersektoren, ændringer, der har fokus på mere nærhed, kommunikation og ledelse. På eliteniveau kom et helt nyt dommerudvalg og dommerstruktur i sommers, og der arbejdes overalt i den nye struktur med at gøre tanker til handlinger. Handlinger, der stiller øgede krav til alle på topniveau – men hvor også supporten i at leve op til kravene er øget.  DFU har delegeretmøde lørdag den 9. november og samling for alle dommerklubbers bestyrelsesmedlemmer den 16. november. Her vil vi drøfte udviklingen, de nye aftaler, de nye muligheder og ikke mindst, hvordan vi både i dommerklubberne og i DFUs bestyrelse bedst støtter op om de mange gode tiltag og intentioner, der har set dagens lys den seneste tid.

 Det er endnu for tidligt at gennemgå og præsentere detaljer i de aftaler, DBU og DFU har indgået. Men aftalerne følger de grundtanker, DFU har i vores handlingsprogram. Helt afgørende er det, at der er tæt sammenhæng mellem de forventninger og krav, der stilles til dommerne, og de muligheder og vilkår dommerne gives. Dette grundprincip gælder altid. Naturligvis kan der altid stilles spørgsmålstegn ved balancen, men det afgørende er, at vi altid rykker i den rigtige retning.

I nogle år har vi oplevet, at DBU på breddeniveau har distanceret samarbejdet med dommerklubberne. Måske ikke altid bevidst – men udviklingen har været sådan. Tiltag, langt mere konstruktiv dialog og aftaler i 2019 gør, at vi fra nytår har langt bedre rammer til sammen at foretage en kovending og sammen sikre, fremtidens muligheder, vilkår og daglig ledelse af dommerne opleves mere motiverende og dermed også fastholde flere dommerkollegaer i vores kreds.

PÅ eliteniveau investeres i ledelse ved at deltidsansatte dommerfaglige personer, så mulighederne for at intensivere arbejdet øges. Der er udarbejdet en række handlingsplaner, der indeholder øgede krav, men også øget støtte til både dommere, observatører og instruktører. Der er indgået de formelle aftaler mellem DBU og DFU, der skal være der. Og disse aftaler har i stor enighed mellem alle, også dommerne og divisionsforeningen, haft fokus på det sportslige – i en fair økonomisk balance.

Blækket er ikke tørt på de sidste aftaler – og for DFUs vedkommende skal de drøftes de kommende uger, hvor alle dommerfaglige ledere i dommerklubber grundigt vil drøfte de muligheder og tiltag, aftaler og rammer nu giver, og i sær, hvordan vi bedst omsætter dem til mærkbare tiltag for den enkelte dommer. Jeg skrev i sidste måned om det afgørende i et forbedret dommerdesign. I Nyhedsbrev fra DBU Sjælland, der netop er kommet, kan man læse om denne lokalunions strukturændringer – og øgede fokus på netop dommerdesignet. Det er vi naturligvis glade for.

VI har i årevis sagt, det ikke er en rimelig balance at opstille fysiske og teoretiske testkrav uden at støtte dommerne i at kunne bestå disse. Vi ser meget gerne hele denne del mere struktureret femover, men vi oplever afgjort vilje til at gøre noget. En del træning i både teori og fysisk skal fremover placeres i dommerklubberne, og det er meget glædeligt, DBU Jylland allerede er startet ved at tilbyde alle dommerklubber en træningsaften med en af vores bedste internationale dommere, der afgjort ved meget om fysisk træning. Det er sådanne fælles tiltag, der er brug for, og i fællesskab bliver det overskueligt for os alle.

Jeg glæder mig til de kommende ugers spændende møder, til at få drøftet og planlagt, hvordan vi gør det rigtig godt for alle dommerne i 2020 og fremover, og så glæder jeg mig til at gøre det til virkelighed for alle. Det er et positivt skridt for dansk fodbold.

Tore