I DFU  er vi glade for det store arbejde, Carsten Bachmann har ydet for at lave en lydbogs-udgave af fodboldloven.

Alle skal have mulighed for at kunne sætte sig ordentlig ind i reglerne. Eventuelle læsevanskeligheder skal ikke være afgørende for om man som fodbolddommer eller bare fodboldinteresseret har muliggør at tilegne sig vigtig viden om fodboldreglerne, siger Leif Plauborg, næstformand i Danske Fodbolddommere.