Vælg en side

Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

01-07-2019

Formanden har ordet juli 2019

Præcis i dag indføres lovændringerne i Dansk Fodbold. Regler, der igen skal gøre spillet mere smidigt og hurtigt. Det er gode tiltag – og vi glæder os til at anvende dem i efteråret – og for nogens vedkommende nok også i de kommende internationale sommerturneringer rundt om i landet.

 Der er mange ændringer. Nogle er bare teknikske formuleringer, andre har stor betydning og er reelle ændringer. Opgaven med at sikre, dommerne til fulde kan ændringerne – og også skabe indsigt hos alle landets trænere, spillere, ledere, forældre og andre, der elsker fodbold er betydelig. Opgaven er logisk nok DBUs – i DFU vil vi som altid gerne bidrage.

 Jeg kunne godt bruge dette nyhedsbrev til at skrive om betydningen af regelændringerne – og dvæle ved de udfordringer, enkelte af de nye regler i en overgangsperiode kan give. Det giver alle ændringer jo som regel. Men jeg lader andre – og især DBU om at løse denne som nævnt betydelige opgave.

Men dommerne skal påklædes bedst muligt – og helt naturligt kan man altid diskutere, hvor meget information, træning, videoer, kurser, samlinger osv., der skal til. Udgangspunktet må være, at alle dommere har fået ændringerne gennemgået – og har et let læseligt materiale herom. Værktøjer som eks.  videoer, webinarer mm. kan så understøtte. Det er DFUs ønskescenarie.

I 2019 er det ikke sådan. DBU udarbejdede et meget præcist og omfangsrigt notat, der med udgangspunkt i lovbogen 2018/19 gennemgik ændringerne helt faktuelt. Det er et helt nødvendigt grundværktøj – og garanteret krævende at få på plads. Da det blev klart for DFU, at man i DBU ikke ville udsende en slags ”forhåndsudgave af lovbogen” på de områder, der er ændret, valgte vi i DFU  undtagelsesvis at gå ind i formidlingen af fodboldloven. Vi har derfor indskrevet samtlige ændringer i de enkelte paragraffer, så man nu kan læse paragrafferne i sin helhed. Det er mere læsevenligt og fremkommeligt. Du finder dette værk her på siden. Vi har kaldt det en Pixieudgave – hvilket nok ikke er et særligt dækkende ord.

I vores dialog med DBU omkring udfordringerne har DBU meddelt, man nu er i gang med at fremstille en video, der udsendes til alle, forventeligt også nogle forklarende slides og så vigtigst af alt gennemføres en række instruktionsaftner for dommerne. Eliten var på disse i juni, bredden kommer det i august.

Grundet ferieforhold er der kort tid til at håndtere implementeringen. Men det bliver den ikke mindre vigtigt af, den haster ”bare”. Derfor kunne man vel med rette forvente en samlet kommunikationsplan – og kurser nok til alle. Der er ikke kurser nok alle steder, men nogle steder er der heldigvis – og vi oplever ikke, processen har været samlet. På den ene side er det her en stor og vanskelig opgave, på den anden side har der de seneste år været væsentlige lovændringer i sommerpausen, så det er ikke en overraskende udfordring.

DFU og dommerklubberne vil meget gerne hjælpe med formidlingsopgaven – og vi ved, der nogle steder gøres forskelligt. Men det presses af, at de lokale DBU instruktører ikke uddannes før oktober. Og vi vil afgjort ikke formidle noget ikke korrekt.

Det er gået de seneste år – med nogle frustrationer og diskussioner på baner og stadions. Det skal også nok gå i år – for dommerne vil løse det. Men nogle dommere vil forventeligt nok vente med at dømme til de har været på kursus. Det kan udfordre de første runder i efteråret – men det er meget forståeligt, Ikke kun dommerne har en interesse i at dømme korrekt. Det har alle klubber og spillere jo også.

I DFU håber vi, dommerne i fremtiden kan få en hurtigt og grundigt implementering af ændringer de kommende år. Vi ved, DBU har sat øget fokus på det efter dette års vanskeligheder. Det er godt.

Jeg vil opfordre alle trænere, ledere og spillere til også at læse om lovændringerne. VI kan undgå mange dumme konflikter og protester, når vi alle kender loven.

Rigtig god sommerferie

Tore