Vælg en side

Til sæsonstart i efteråret træder en række ændringer i fodboldloven i kraft.

Formelt har de internationalt været gældende siden 1. juni.

 

Læs de nye ændringer i fodboldloven på dette link: Pixi af lovaendringer

 

Det er helt grundlæggende DBUs ansvar og pligt at sikre implementeringen af nye regler i Dansk fodbold. Dette både til dommere, trænere, ledere, spillere og vel principielt hele befolkningen.

I DFU har vi vurderet, at det materiale, dommerne har modtaget, er så svært at læse og forstå, at vi har indskrevet samtlige lovændringer i den tidligere lovtekst. Vi har også fremhævet ændringerne, så det bliver let forståeligt. Alle vores medlemmer har modtaget vores materiale, og vi håber, mange andre i fodboldverdenen vil have glæde af at læse ændringerne her på siden.

At læse lovteksten er naturligvis ikke nok til at sikre en god implementering. Dele af ændringerne er komplekst, ikke mindst den del om hands. DBU har, efter vi har udarbejdet materialet, meddelt os, DBU gennemfører en række instruktionsaftner for dommerne i august, (desværre nok færre end vi vurderer behovet) ligesom man vil udsende supplerende materiale og en forklarende video.

Det er DFUs anbefaling, at DBU udarbejder en klar kommunikationsplan for ændringer i fodboldloven. En plan, der indeholder skriftlig let læseligt og forståeligt materiale, rettidig uddannelse og instruktion af alle dommere via dommerklubberne, samlinger for alle ledere og trænere – og den nødvendige landsdækkende information til spillere, tilskuere og alle med interesse i fodbold.

En af de væsentligste årsager til protester mod dommerne er manglende forståelse og kendskab til loven. Det skal minimeres.

De seneste 3 år er der kommet betydende ændringer i fodboldloven i sommerpausen – og intet tyder på, det ophører.

Juni 2019

DFUs bestyrelse