Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

01-02-2019

Formanden har ordet februar 2019

Selvom det er vinter – og koldt – er der fuld gang i dommeraktiviteterne. Vintermånederne bruges til generalforsamlinger, hvor der gøres status og lægges planer. Den enkelte dommer forbereder sig på sæsonstart. Og der kommer stadig flere og flere vinterkampe, så der dømmes også udendørs allerede nu.

 Futsal er i vækst – og både på elite og breddeniveau er det spændende nyt for de dommere, der har interesse i denne fodboldform.

 Både DGI, Firmaidrætten og DBU har turneringer og stævner i indefodbold – og her er behovet for uddannede dommere stadig stort.

 Hvordan går det så med dommernes forberedelsesmuligheder? I DFU er vi ikke i tvivl om, der skal være sammenhæng og balance mellem de krav og forventninger, organisationer og klubber har til dommerne – og de muligheder, vilkår og støtte, dommerne gives fra de samme organisationer og klubber. Det er vores klare opfattelse, at dette fortsat ikke balancerer rimeligt. På nogle områder er der forbedringer, på andre desværre nærmest det modsatte – og så er billedet uens hen over landet, hvad ikke er tilfredsstillende. Vi håber og tror, der er lys forude!

 På DFUs hjemmeside findes nu en opdateret video med nyeste teori og eksempler på teoriprøven.

https://danskefodbolddommere.dk/videotests/

 Der er heldigvis mange positive tiltag i forhold til dommernes træningsforhold og muligheder for at blive dygtigere. Det er vigtigt at gøre sig klart, at fodbolddommere altid arbejder på 3 fronter

– den fysiske form, herunder placering på banen

– kendskab til fodboldloven og evnen til at bruge den i praksis

– ledelse og kommunikation under kampen.

Alle 3 områder kræver løbende træning, vedligehold, læring og udvikling!

Rundt om i landets dommerklubber er der sat fokus på områderne med samlinger, muligheder for fysisk træning, klubaftner osv. Det er rigtig godt – også fordi det øger sammenhold, nærvær og giver gode muligheder for erfaringsudveksling. Vigtige forhold, der har betydning, når den enkelte dommer skal vurdere, hvor meget tid og energi, dommergerningen skal have næste år! Derfor er det glædeligt, DFU i aftalen med DGI og Firmaidrætten har skabt en økonomisk pulje, dommerklubberne kan få støtte fra til disse aktiviteter.

Det er også positivt, at DBU igen udgiver fodboldloven i en bog / hæfteudgave og gennem dommerklubberne distribuerer denne til alle fodbolddommere.

Der er også i nogle lokalunioner og dommerklubber indgået aftaler, så DBU støtter forskellige træningstiltag hen over vinteren. Dette er også rigtig positivt – og helt i overensstemmelse med de aftaler, DBU og DFU indgik for 5 år siden.

Men, det er desværre her, det fortsat knirker. For der er slet ikke balance imellem det, dommerne forventes at kunne – og den støtte, der fra DBU gives for at sikre dette. Det har DFU påpeget i flere år. Det positive er, at der de seneste måneder har været nye og konstruktive drøftelser mellem DBU bredde og DFU på området. Fra DFU foreslår vi, at dommerklubberne med hele den faglighed, der er her, får en langt mere central rolle og sikrer øgede kvalitetssikrede kompetenceudviklende tiltag, der også vil fastholde flere dommere. DBU bidrager først og fremmest økonomisk, men også i behovsafklaringer etc. De store vindere ved en sådan aftale er fodboldklubberne, der vil få endnu dygtigere dommere. Den kommende måned vil vise, hvor langt vi kan nå. Potentialet til et helt nyt og stærkt samarbejde er der bestemt, og DFU er sammen med dommerklubberne klar til at løfte vores del – og samarbejdet med DBU herom vil vi glæde os til.

DFU er orienteret om, at det teoretiske opstartsmøde, der skal afholdes rundt om i hele landet i år flere steder er reduceret tidsmæssigt med 33% – og der samtidig kan være 33% flere deltagere på hvert hold. Vi roste sidste år DBU for at prioritere dette opstartsmøde og give pædagogisk rum til, at der kunne ske god læring. Det holdt desværre kun ét år – økonomien vægter tungere end det pædagogisk faglige. Rigtig ærgerligt at reelle forbedringer så hurtigt fjernes igen – og i det store regnestykke kan den økonomi, der er i denne ændring efter vores opfattelse ikke retfærdiggøre fejlkendelser og problemer i kampe, fordi dommerne ikke er forsvarligt påklædt i fodboldloven – og det frygter vi kan ske.

DBU har gennem de seneste år revideret kurserne i den strukturerede dommeruddannelse. Instruktørerne er også efteruddannet og ”indplaceret” i forskellige faglige kategorier. Afgjort gode tiltag. Derfor er det ærgerligt, at ikke alle nyere dommere gennemfører denne uddannelse med dens 3 – 4 kurser. Vi ved, DBU gør meget for at løse dette, især med direkte invitationer til dommerne, og det fokus, der her er, er anerkendelsesværdigt. Ærgerligt er det så bare, at brugerbetalingen stiger. Nu rammer en kursusdag næsten kr. 400,- + kørsel, mange penge for en ofte ny ung dommer. Det holder desværre nogle væk. I 2014 aftalte DFU med DBU, at DBU har den økonomiske forpligtelse for dommernes uddannelse og efteruddannelse. Vi nikkede til, at dommerne selv bør betale forplejning og kørsel – men prisen i dag dækker vist mere end det……..

Jeg ved godt, det er nemt at stille krav op om flere penge til uddannelse, faglighed, træning osv. Og derfor passer vi også på med at gøre det. Vi så gerne flere ressourcer en masse steder – til flere udviklinger, til mere faglig udvikling, halleje, justering af instruktørhonorarer, højere aflønning af især eliteudviklere osv. men vi ved godt, der også skal være balance i tingene. Derfor nævner jeg i dette nyhedsbrev de par steder, hvor der afgørende er behov for at få balancen på plads – uden vi må glemme de gode udviklende tiltag, der jo også gøres.

Fortsat god fornøjelse med træningen, samlinger, kursusaftener, møder og træningskampe.

Tore