GENERALFORSAMLING 

 

Mandag den 21. januar 2019 i Vestjydsk Fritidscenter i Ulfborg kl19.00

Foreløbig dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed

 

 1. Dommerpåsætter aflægger beretning

 

 1. Udvalgsformændene aflægger beretning

                                                – udviklerudvalg

                                                – instruktørudvalg

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Fastsættelse af medlemskontingent og kampgebyr

 

 1. Valg                                                                          
 2. Valg af formand
 3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (gælder for et år)
 5. Valg af 2 revisorer (gælder for et år)
 6. Valg af 1 revisorsuppleant (gælder for et år 

    9.Eventuelt