Vælg en side

Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

01-01-2019

Formandens nytårshilsen

 Traditionen tro kigges der ved nytår tilbage på året, der gik. Har det været et godt år for DFU? Har det været et godt år for danske fodbolddommere? Det har helt sikkert været et aktivt år – for alle dommerne på banerne og også organisatorisk for både dommerklubberne og DFUs bestyrelse. Når vi skal vurdere, om året har været godt, handler det for os om at have gode balancerede vilkår for dommerne og for alle de frivillige, der hver dag gør en indsats for at sikre nok og kompetente dommere til alle fodboldkampe i landet. Vi er ved årsskiftet ikke i mål med at skabe balancer, men samlet set har 2018 bragt os i den rigtige retning.

 Ved nytår kigges også fremad. Vores vigtigste nytårsmål er, at der inden sæsonstart er sikret en god balance, der sikrer flere og bedre faglige og fastholdelsesmæssige aktiviteter. Vi ved endnu ikke, om DBU Bredde ønsker at være med. Det håber vi. En fælles aftale, der tilfører ressourcer, der målrettet anvendes lokalt ud fra behov, vil være en stærk aftale for alle. Og ikke mindst DBUs medlemmer, fodboldklubberne vil have stor glæde herved, for fodbold er og bliver nu bedst med en neutral og kompetent dommer. Vi har allerede sådanne gode aftaler med DGI og Dansk Firmaidræts Forbund.

 2019 er også jubilæumsår i DFU. Vi fylder 75 år. I DFU vil vi helst bruge vores penge på forhold, der har betydning for dommerne. Men 75 år skal nu markeres! Vi har valgt at festligholde jubilæet sammen med dommerklubbernes formænd, vores æresmedlemmer og indbudte gæster fra vores samarbejdspartnere.

 I 1881 blev det i England obligatorisk med en neutral dommer i turneringskampe i fodbold. Det engelske fodboldforbund FA konstaterede ganske enkelt, at det var nødvendigt for at sikre spillet. Den vurdering er vi i DFU helt enige i – og vi er sikre på, landets fodboldklubber og fodboldspillere også er det. Derfor må og skal vi sikre, der er nok neutrale fodbolddommere, der er kompetente på det niveau, de skal dømme. I 2018 har vi i DFU vist mod ved at foreslå nye samarbejdsmåder. Samarbejdsmåder, hvor alle omkring fodbolden for alvor kan sige ”vi” og ”sammen gør vi”. Der er brug for den fælles indsats, hvis vi også fremover skal have det udgangspunkt, at der er en neutral dommer. Vi ved, der er geografiske områder i Danmark, hvor mange fodboldhold og spillere må opleve ikke at kunne spille fodbold om lørdagen, hvis de vil have grundforudsætningen fra 1881 opfyldt, en neutral dommer. Der kan da ikke være meget, der er vigtigere at løse end dette? Jo måske, at sikre, det ikke bliver sådan andre steder også.

I 2018 har vi haft gode aftaler med DGI og Firmaidrætten, hvor der er afsat penge til lokale fastholdelses- og kompetencetiltag for de dommere, der typisk dømmer disse kampe. Den økonomiske støtte til dommerklubbernes gode arbejde giver de frivillige mere overskud til det faglige. Og dommerne oplever, de værdsættes, ligesom aktiviteterne fastholder kompetencerne.

Målet var en aftale med DBU i 2018 i samme retning. Det har vi ikke nået. Vi må konstatere, der igen er gået politik i det – eller principfastholdelse. Det handler ikke kun om pengene, men langt mere om principielle politiske holdninger om, hvem der skal gøre hvad – og om, hvem der i sidste ende skal bestemme. I DFU er vi logiske omkring disse spørgsmål. I vores programerklæring gøres det klart.

De, der opstiller krav og forventninger til dommerne skal også sikre balancerede rimelige vilkår og muligheder for at dommerne kan opfylde disse.

Det er eksempelvis DBU, der opstiller fysiske og teoretiske krav til dommerne. Derfor skal DBU også sikre den trænings- og kursusmængde til alle aktive dommere, der er nødvendigt for at leve op til kravene. Og mere uformelt forventer DBUs medlemmer – fodboldklubberne – at dommerne er i form, kan reglerne og kan lede og kommunikere. Derfor skal DBU sikre dette gennem træning, uddannelse osv. I DFU ved vi, det er nemt at opstille dens slags krav og synspunkter. Det er langt sværere at håndtere det – og det kan hurtigt blive meget dyrt og mandskabskrævende. Så det eneste fornuftige er en model, hvor dommerklubberne håndterer denne store og altafgørende opgave. Dommerklubberne gør allerede i dag en stor indsats – men der mangler især økonomiske ressourcer til så praktiske ting som halleje, instruktører, befordring og lokaleleje. Det skal løses – ikke for dommerklubbernes skyld, men for fodboldens skyld! Drøftelserne i 2018 med DBU har været mange – og alt for principielle – og med for meget jura og politik. Men det har nok været nødvendigt. Årelange drøftelser om principper må for fodboldens skyld høre op. Nu er det tiden for en god fremtidssikret model, hvor fodbolden vinder – og hvor klare vurderinger fra 1881 fra FA i England bliver omdrejningspunktet!

I DFU bliver vi ind i mellem udfordret af det synspunkt, at de (få) dommere, der har valgt at melde sig ud af dommernes fællesskab, skal have præcis de samme muligheder og goder, som de, der er medlem. Synspunktet er uholdbart! Det er en selvstændig og egen beslutning ikke at være medlem af DFU. Tager man den, siger man også nej tak til fællesskabets mange fordele i dommerklubberne, eks. arrangementer, lokale samlinger, træningspas, det sociale netværk og billigere tøj. Man siger også nej til at være med til at sikre fodbolddommere i Danmark fortsat fornuftige rammevilkår. Det kan virke asocialt på nogen – men først og fremmest er det en dumt, for det er fællesskabet, der sikrer, vi kan fastholde gode vilkår – og eks. en sikker aftale om kørsel og omkostningsgodtgørelse. I DFU har vi fokus på, at de dommere, der melder sig ud af DFU ikke ”belønnes” på nogen måde eller får tilbud DFU dommerne ikke får. Men det betyder ikke, dommerklubberne skal lave aktiviteter for de, der har fravalgt fællesskabet og ikke ønsker at bidrage hertil.

Vi fik i 2018 nye aftaler for elitedommerne. VI havde sportsligt fokus i forhandlingerne fremfor øgede honorarer. Divisionsforeningerne på både herre og kvindesiden havde samme fokus, og det er vores vurdering, vi har lavet gode balancerede aftaler for de kommende år.

Gennem hele 2018 har vi drøftet vores aftale med Diadora. Vi forventer en ny aftale gældende for 2019. Markedet for dommertøj har jo en begrænset størrelse – nemlig dommere. Vi vurderer, vi fortsat kan have en aftale med Diadora, der er attraktiv for både Diadora og dommerne – og samtidig giver dommerne mulighed for indkøb af sportstøj og udstyr til meget favorable priser.

Naturligvis har 2018 også indeholdt andre sager og emner, der for enkelte dommere har fyldt meget – og som har betydning for os alle. Vi har fået sikret, at efterlønnere og ledige ikke modregnes i understøttelse, når de dømmer fodbold. Vi har hjulpet enkelte dommere, der er blevet udsat for angreb af voldelig karakter, og vi er i løbende dialog med DBU omkring dommernes sikkerhed, som vi oplever stort fokus på – og også forbedringer. VI har haft drøftelser med lokalunioner, der har retningslinjer eller holdninger, dommerne oplever problematiske, og vi kan mærke, dialogen betyder noget. Ofte er der også misforståelser i situationen. Vi har også i 2018 haft en godt og solidt samarbejde med dommerklubberne.

Tak til alle aktive dommere, der igen i 2018 har bidraget med at sikre verdens bedste sport! Tak til alle de frivillige, der på den ene eller anden måde støtter op om dommerne. Og tak til alle de fodboldklubber, der i 2018 har gjort det ”lille ekstra”, der gør, at dommerne føler sig velkomne og værdsat.

Godt nytår!

Tore