Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

01-12-2018

Formanden har ordet december 18

Vinteren er over os! Det betyder futsal og indefodbold for en del dommere, men også det varme tøj på til de vinterkampe, der er i voldsom stigning. Og så skal der selvfølgelig trænes. For mange er vinter-månederne også en god pause fra fodbolden, hvor der lades op til den nye sæson. Traditionelt er der generalforsamlinger og ofte andre samlinger i dommerklubberne. Fodbolddommergerningen fylder også i vintertiden – men ganske anderledes end i den travle tid resten af året.

 DFU afholdt delegeretmøde midt i november. Andets sted på hjemmesiden kan du læse den skriftlige beretning – og et beslutningsreferat. I år var der genvalg på alle poster – og stor opbakning til den retning og mål, DFU har lagt. I den mundtlige beretning kom jeg en del ind på overvejelserne omkring en styrkelse af den sociale kapital for dommerne – og de dommerfaglige ledere. I sidste måneds nyhedsbrev skrev jeg også herom.

 Vinterpausen betyder nok pause, men også, at vi alle skal have ekstra fokus på den fysiske form. I DFU ser vi gerne, der fra DBU sættes meget mere fokus på dette. Det vil være til kæmpe gavn, hvis der i alle dele af landet blev afholdt fysiske træningssamlinger – undervist i effektiv træning og udleveret forslag til gode og sjove træningspas. Det kan afholdes i samarbejde med dommerklubberne, så ingen får for langt at køre. Alle indplacerede dommere skal til fysisk test – og alle andre dommere bør også være i ordentlig form.  Det er ulogisk at teste dommere i forhold, man ikke træner og underviser i. Mange dommerklubber gør af egen drift noget i forhold til fysisk træning. Det er bestemt godt, men i DFU er vi ikke i tvivl om det (med)ansvar, DBU her har – og vi vil gerne samarbejde om effektive billige løsninger. Her på hjemmesiden kan du under faglige artikler blive inspireret til dine træningspas.

Der er i futsals øverste række nu indplaceret godt 20 dommere fra hele landet – ligesom der er udpeget en række udviklere. Det er et rigtig godt tiltag. Jeg tror, alle, både dommere og fodboldklubber ser frem til en implementering af et stærkt dommerevaluerings- og udviklingssystem i Futsal. Der er hermed åbnet op for nye karriereveje for dommere.

Forud for DFUs delegeretmøde var alle dommerklubbers formænd samlet for at drøfte status på samarbejdet med både DGI, Firmaidrætten og DBU. Vi har et godt og udviklingsbaseret samarbejde med Firmaidrætten og DGI, hvor vi bl.a. i 2018 har oprettet en pulje, dommerklubberne kan benytte til faglige aktiviteter for de dommere, der dømmer disse kampe. Vi har også aftaler på plads omkring kamp-lederkurser, der ofte er indgangen ti at blive uddannet fodbolddommer. Begge organisationer roste på delegeretmødet samarbejdet med DFU.

Det daglige samarbejde med DBU fungerer – og alle dommere mærker også i dagligdagen, at tingene fungerer. Men vi skal have mod og vilje til hele tiden at blive dygtigere – til at investere i ledelse – og til at sikre en række tiltag, der understøtter det faglige og sociale for fodbolddommere. Det vil ikke kun være til gavn for dommerne, men for alle i dansk fodbold. Vi skal væk fra ”dommerløse kampe” – og vi må kunne gøre det bedre end en fastholdelsesprocent på ca 25% af de nyuddannede. I DFU har vi med dommer-klubberne modet til at udvikle og prøve nye ting – lad os håbe, DBU i de nuværende drøftelser også har det.

Jeg vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår – med en stor og varm hilsen til jeres familier.

 

Tore