Vælg en side

Da et af vore medlemmer i en jysk dommerklub, af sin A-kasse fik oplyst, at der fremadrettet ville ske en modregning i efterlønnen, bad DFU omgående DBU Jylland, som var den organisation, der stod for udbetalingen af omkostningsgodtgørelsen, om at tage handling.

DBU Jylland bragte denne sag videre til Danmarks Idræts-Forbund der rejste sagen overfor Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der nu har givet Danmarks Idræts-Forbund og DBU Jylland og dermed ikke mindst også vores medlem medhold i, at man ikke skal trækkes i efterløn og dagpenge, når man virker som breddefodbolddommer.