Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

01-09-2018

Formanden har ordet september 2018

Hvert 3 år genforhandles de aftaler og vilkår, der gælder for landets fodbolddommere i eliterækkerne. Divisionsforeningen, DBU og DFU har hen over forår og sommeren indgået ny 3 årig aftale for de 3 øverste herrerækker. Kvindedivisionsforeningen, DBU og DFU har i samme periode indgået ny 3 årig aftale for de 2 øverste kvinderækker. Der har været tale om virkelig gode drøftelser i en meget positiv stemning. Vi er i DFU meget tilfredse med den tilgang og forståelse, der er for dommernes vilkår i de øverste rækker. Ikke mindst dommernes og DFUs fokusering på sportslige og faglige elementer frem for øgede honorarer har haft markant betydning for både aftaler og samarbejdsklimaet.

 I DFUs programerklæring DFU mod 2020 fremgår, ”det er afgørende, der er balance mellem de forventninger, der er til dommerne og de vilkår, dommernes gives”. Med den konstante øgede fokusering på topfodbolden, mediernes interesse og selvfølgelig klubbernes klare forventninger om fejlfrie præstationer, er der et konstant pres på dommernes faglighed og virke. Det er ok. Sådan skal det være. Det afgørende er, at dommerne så også har de bedst mulige vilkår for at toppræstere i hver kamp. Og det er netop det, der har været i fokus i årets drøftelser og aftaler.

Med en delaftale i 2017 blev det muligt for 7 dommere i superligaen at være deltidsprofessionelle. Det antal passer p.t. nogenlunde med de dommere, der ønsker en sådan ordning. I DFU er vi glade for den udvikling – og også for forståelsen for, at ikke alle dommere har samme betingelser i forhold til arbejde, familie etc. og derfor behøver forskellige ordninger.

 

DBU afholder et antal samlinger for dommerne – med fokus på faglighed, fysisk og mental træning. I Superligaen modtager kvartetten sparring af en uddannet eliteudvikler efter hver kamp, og særlig vanskelige / lærerige situationer kan deles med de øvrige dommere i rækken, så alle bliver endnu skarpere. I de øvrige rækker påsættes udviklere i en del af kampene. Udviklernes vilkår har været genstand for en del drøftelser. De fælles forståelser herfor er derfor øget, og allerede fra efterårets start tilbydes udviklerne flere faglige opgaver – med et øget honorar. I DFU er vi tilfredse med forbedringerne, men vurderer, der endnu er et stykke vej, inden vi er på niveau.

De væsentligste og vigtigste forbedringer i de nye aftaler er alle sportslige. Der indføres nu headsets i 2 division, hvilket giver dommer / linjedommer samarbejdet langt bedre muligheder. Headsets indføres også i visse kampe i 3F ligaen, når de bedste kvindelige dommere eller en divisionsdommer dømmer. Indkøb og vedligehold af denne teknologi er omkostningskrævende, men også fodboldklubberne kan se nytten og nødvendigheden.

I 3F ligaen og herrernes 1. og 2. div. er sikret, at dommerne dømmer geografisk mere spredt og således påsættes flere kampe i andre landsdele. Det sportslige korrekte i, at dommerne dømmer på flest mulige stadions er logisk, men også denne del er omkostningstung i forhold til kørsel, broafgifter etc.

Generelt og især på linjedommersiden er der stor forståelse for nødvendigheden af flere faglige samlinger og træning – og også for, at dette øgede tidsforbrug kompenseres på fornuftig måde. Det arbejdes der nu videre med.

Ud over ovenstående er en række elementer justeret, herunder forsikringsforhold og hjælp ved skader.

Jeg vil slutte dette månedsbrev, hvor jeg startede, nemlig med DFU mod 2020. Vores tilgang er klar:

”I det daglige skal der være ro omkring dommernes vilkår, så organisationerne, fodboldklubber, ledere, spillere, trænere og dommere kan fokusere på det sportslige. Det sikres kun via kollektive forpligtende samarbejdsaftaler mellem parterne. De kollektive aftaler er derfor rammen, der sikrer alle parter de bedste betingelser for det sportslige arbejde”.

På breddeniveau ønsker DBU og DBUs lokalunioner p.t. ikke en egentlig samarbejdsaftale. Det er vi i DFU uforstående overfor, især, når vi ser, hvor velfungerende disse aftaler er på eliteniveau, og hvor god en dialog og samarbejdsform, der er omkring aftalerne. På breddeniveau er rammen derfor ikke en samarbejdsaftale, men 2 dokumenter, DBU, lokalunionerne og DFU har tiltrådt. Jeg vil i et kommende månedsbrev komme nærmere ind på breddedommernes rammer og vilkår.

Fortsat god sæson

Tore