Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

02-03-2018

Formanden har ordet marts 2018

 

Superligaen er skudt i gang, på breddeniveau afvikles rigtig mange træningskampe, der afvikles dommerkurser rundt om i landet, opstartsmøder med teorifokus gennemføres i stor stil og det er også tid for afvikling af kurser i den strukturerede dommeruddannelse. I dommerklubberne har man de seneste måneder afviklet generalforsamlinger. Kort sagt, der er som altid høj aktivitet op mod forårets turneringsstart.

 DFUs bestyrelse forbereder årets drøftelser med samarbejdspartnere, og i 2018 skal topdommernes aftaler genforhandles på både dame og herresiden. Dialogen med DBU og FLU (Foreningen af Lokal Unioner) på breddesiden skal gerne styrkes så vi sammen sikrer, der i Dansk Fodbold er nok dygtige og kvalificerede dommere. Et godt nyt samarbejdsinitiativ i Jylland skal fortsætte og udvides – og meget gerne danne baggrund for lignende tiltag i resten af landet.

 Danske Fodbolddommere – DFU er dommernes organisation – og i det daglige er dommernes ståsted dommerklubben. Det er altid afsættet for vores tilgang og arbejde. Med gode rammeaftaler på nationalt plan kan dommerklubberne arbejde godt og målrettet sammen med turneringsudbyderne til gavn for fodbolden.

 Aktivitetsniveauet er som altid højt i disse måneder. Dommerne forbereder sig til turneringsstart med opstartsmøder og faglige arrangementer i dommerklubberne, nogle skal til fysisk test, nogle også teoretisk og så skal den praktiske dommergerning pudses af i træningskampe. Det er en dejlig tid! At det så pludselig er blevet rigtig koldt må vi tage med, heldigvis er der rundt om i landet rigtig mange gode kunstgræsbaner, der gør, at træningskampe trods vejret kan gennemføres på rigtig god måde.

DFUs bestyrelse forbereder pt. årets drøftelser og forhandlinger med samarbejdspartnerne. Der har netop været afholdt divisionsdommerudvalgsmøde, hvor forholdene for vores bedste dommere og udviklere blev drøftet.  Vilkår og honoraraftaler skal her forhandles hvert 3. år, og det betyder 2018. Vi har de seneste år haft et rigtig godt samarbejde og gensidige forståelser med Divisionsforeningen og DBU omkring vores divisionsdommere. Vi er overbevist om, vi derfor også får gode drøftelser og en fortsat god balanceret aftale. Mange forhold drøftes, ikke kun honorarer og andre økonomiske vilkår. Grundet episoder på et par stadions i de første superligarunder er der igen fokus på, hvilke episoder, der bør vises på stadions storskærme. Det handler om fairplay, respekt for dommernes afgørelser og i sidste ende ro og orden på banen og tilskuerpladserne. DFUs holdning er klar. Vi opfordrer klubberne og Divisionsforeningen til her, som i alle forhold at følge UEFAs retningslinjer og cirkulærer, hvilket konkret vil betyde strammere regler for, hvad der må gentages på stadions. VI håber naturligvis, vi kan finde en til alle parter fornuftig balanceret tilgang også på dette område.

De seneste år er krav og forventninger til udviklerne i de øverste rækker steget markant. Der skal være balance mellem de krav og forventninger, der stilles – og de muligheder og vilkår, man tilbydes. Det er DFUs vurdering, denne balance ikke længere er på plads for denne gruppe udviklere. Dette har bestemt vores opmærksomhed og prioritet. Dommerne er ikke tvivl om vigtigheden af dygtige udviklere, så vi skal fastlagt vilkår, der gør, at vi også fremover har et hold af skarpe udviklere på topniveau.

Aftalen for dommerne i de øverste kvindedivisioner blev for 2 år siden total ændret med et højt sportsligt afsæt. Der har været stor tilfredshed med aftalen. Også de ikke nedskrevne forudsætninger omkring dommerfaglig udvikling, som aftalen også var baseret på, har DBU som faglig ansvarlig mere end levet op til. Den største udfordring her er fortsat tilgangen af dygtige dommere til rækkerne. Vi forventer sammen at drøfte også dette og finde gode nye tiltag.

 DFU og DBU Jylland aftalte i starten af februar et samarbejde, der skal fokusere på kompetenceudvikling og faglige fastholdelsestiltag for de mange vigtige breddedommere. Det første arbejdsmøde har allerede været afholdt, og i den kommende tid involveres de jyske dommerklubber – og dommerne. Tanken er, at vi bruger det næste ca halve år på at afdække behov, ønsker og muligheder fra dommerne og dommerklubberne, så vi netop kan igangsætte de tiltag, der er nyttige og har effekt. I DFUs bestyrelse forventer vi os meget af dette nye samarbejde, og vi håber, den samarbejdstilgang, DBU Jylland har, kan spredes til hele landet.

God fornøjelse med træningskampene – og husk nu det varme tøj de kommende dage!

 

Tore