Tore Østergaard

Formand for Danske Fodbolddommere

14-02-2018

Formanden har ordet februar 18

De kolde vintermåneder betyder ikke pause for fodbolddommerne – tvært i mod. Det er nu sæsonen forberedes – med fysisk træning, studie i fodboldloven, samlinger i dommerklubberne og selvfølgelig årets første træningskampe. Fodboldklubbernes forventninger til dommernes præstationer i 2018 er garanteret ikke blevet mindre. DBU har til optakten valgt at fokusere betydeligt kraftigere på dommernes opstartsmøder, der skal påklæde dommerne i fodboldloven og de seneste års mange ændringer. For at få budgettet til at holde er teoretiske test for indplacerede dommere aflyst i år.

 

Uagtet, DBU i 2018 ikke gennemfører teoretiske test for indplacerede dommere, så har DFU valgt at lave et materiale, der viser, hvorledes en mundtlig eksamination i (dele af) fodboldloven finder sted. Videoen kan ses her på hjemmesiden – og det er også lovteoretisk lærerigt! Tak til Stig og Peter for produktionen.

 

 

At være fodbolddommer og medlem af DFU betyder, at man som dommer er passioneret, er uafhængig og har høj faglighed. Det ønsker ikke kun dommerne, men også alle fodboldklubberne.  Alle forventer, at dommerne kan loven, kan tolke og beslutte rigtigt – og kan kommunikere det på en sådan måde, at der er ro og fair afvikling af kampene. Det kræver kontinuerlig træning og efteruddannelse af dommerne. Og det kræver et 3 delt fokus

  • forståelse af fodboldloven og alle dens bestemmelser og tolkninger
  • dygtighed i praktisk dommergerning, beslutningstagen, kommunikation og ledelse
  • fysisk godt niveau i forhold til det de kampe, der dømmes.

At ressourcer flyttes fra teoretiske test af en gruppe til øget fokus på fodboldloven for alle dommere kan der være god mening i netop nu. For der har se seneste år været mange lovændringer – og dommerne har slet ikke modtaget den nødvendige information og træning heri. Det er derfor rigtigt nu (bedre sent end aldrig) at få den nuværende lov godt gennemarbejdet hos dommerne. DBUs tiltag med små hold, længere kursus og langt mere interaktivt arbejde under kurset er bestemt godt. Og det ville være endnu bedre, hvis DBU vil stå fast i hele landet på, at dette kursus skal gennemføres for at få lov at dømme i 2018. Det er fagligt uforsvarligt – og urimeligt overfor fodboldklubberne – at påsætte dommere, der ikke har gennemført en grundig ajourføring af fodboldloven her i 2018. Derfor har DFU også aftalt med DBU, at dette årlige opstartskursus er obligatorisk – for vi kan ikke gå på kompromis med fagligheden. Men enkelte lokalunioner har til dato ikke respekteret dette. Vi forventer naturligvis, vores aftaler holdes i 2018 – ikke bare fordi det er aftalt – men fordi det er det eneste rigtige!

 

I DFU er vi bestemt ikke glade for, at den teoretiske test ikke gennemføres i 2018, men vi har respekt for det eksisterende budget. Vi ved, DBU igen i 2019 vil gennemføre teoretiske test. Så langt så godt. Så må ressourcerne fordeles og evt. trimmes så meget, at vi fremover både har gode opstartsmøder og teoretiske tests.

 

Når fokus så skal sættes på praktisk dommergerning, fysisk træning mm., så er udfordringerne desværre fortsat betydelige. De nyere dommere gennemfører i rimeligt omfang den strukturerede dommeruddannelse – og DBU gør administrativt et stort arbejde for at sikre dette. Det burde jo ikke være nødvendigt, for det er i dommernes egen interesse. I Jylland vil vi i 2018 forsøge os med et udvidet samarbejdet omkring dette, så dommerklubberne bliver endnu mere aktive i uddannelsesplanlægningen for de nyere dommere.

Men, den største udfordring er de mange – op mod 2/3 af alle dommere, der ikke er målgruppe for den strukturerede dommeruddannelse eller talentstrengen. Der har i mange år ikke været reel, relevant og nærværende efteruddannelse i praktisk dommergerning for disse. Og det skal der være – for at sikre kvalitet og faglighed, og for at fastholde disse mange meget erfarne dommere.

 

VI har i DFU rejst denne udfordring mange gange. På det seneste møde mellem DBU Jylland og DFU var enigheden om udfordringerne overfor denne gruppe større end vi har oplevet tidligere. Konkret er aftalt, at der nu nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DBU Jylland og de jyske dommerklubber. I samarbejde skal kompetenceudviklingen og faglige fastholdelsestiltag for denne store gruppe dommere nu på skinner. Og gøres det bedst decentralt i dommerklubberne skal det gøres der – gøres det bedst mere centraliseret, så gøres det sådan.  I DFU er vi overbevist om, at det sådanne samarbejdsmæssige tiltag, der bringer os alle videre – og som også skaber løsninger med høj faglighed til en fornuftig økonomi. Nu skal vi lykkes i Jylland – og så skal erfaringer tages videre rundt i hele landet.

Tore